maar eigenlijk is de vvd natuurlijk de grote overwinnaar in het hele verhaal...

de partij van de onnozele sukkelaars

D66 is dit kabinet binnengelokt met een belofte waarvan de andere partners, CDA en VVD vantevoren al wisten dat hij niet zou worden nagekomen. Het was vanaf het prille begin al duidelijk dat VVD en CDA eropuit waren D66 er tegenaan te laten lopen. Uiteindelijk is het buitengewoon geraffineerd gespeeld door de PvdA het vuile werk te laten opknappen, maar D66, en met name de bijna zichtbaar machtsgeile Boris Dittrich, blijft geloven in de oprechtheid van de coalitiepartners. Onnozeler zul je het in de politiek niet snel vinden. Nu laten ze zich paaien met een extra bedrag voor onderwijs. Tja. Als D66 nu echt denkt dat ze daarmee weer enig respect kunnen afdwingen is het toch tijd ze uit de droom te helpen. Als de partij zich hard zou maken voor een generaal pardon voor asielzoekers, dan zou er tenminste een keer stelling genomen worden, en dan zou de achterban er wellicht vrede mee kunnen hebben dat ze een zwaar collaborerende partij en daarmee een ongehoord asociaal kabinet ondersteunen, maar uiteindelijk zou het natuurlijk mooier zijn als D66 dat kabinet gewoon zou laten vallen.

We kregen de hiernaast afgedrukte brief in handen die onder D'66-aanhangers verspreid wordt op dit moment. We vrezen echter dat deze oproep geen enkel effect zal sorteren.

(31 maart 2005)

Geachte vertegenwoordiger van D66, 

Hierbij doe ik een dringend beroep op u: Laat het sociale gezicht van D66 zien, maak u nú hard voor een Generaal Pardon voor langverblijvende (4-17 jaar) asielzoekers die onder de oude regeling voor 1 april 2001 asiel aanvroegen. 

Dwingt u alstublieft nú deze concessie af bij CDA en VVD, verlos Nederland van deze nationale schande en laat D66 de geschiedenis in gaan als de partij die dit mogelijk maakte. Maak een einde aan het huidige, onmenselijke en niet functionele beleid:

  • Offer niet 26.000 onschuldige mensen zo meedogenloos op als afschrikwekkend voorbeeld voor hen die misschien nog moeten vluchten en als genoegdoening voor Nederlanders die haat koesteren tegen tweede en derde generatie islamitische probleemjongeren:   

  • Stop het scheiden van gezinnen, het weghalen van moeders bij baby’s en kinderen;

  • Stop het deporteren van bejaarden en ongeneeslijk zieken;

  • Stop het (langdurig) detineren van kinderen;

  • Stop het deporteren van hier opgegroeide tolerante en geëmancipeerde pubers naar landen waar dit gedrag wordt bestraft met vervolging en uitsluiting;

  • Stop de slopende onzekerheid van mensen die een deel van hun leven kwijt raakten in eindeloze nutteloosheid door de bureaucratie van de IND;

  • Stop de deportatie van mensen die na eindeloos wachten onderdeel werden van onze samenleving.

  • Laat zien dat D66 een democratische partij is die geen onderbuikgevoelens aanwakkert maar luistert naar de redelijke wens van het grootste deel van de Nederlandse bevolking.

Hoogachtend

 


terug naar de startpagina van moors magazine