De Humanistische Omroep moest onlangs een groot deel van haar zendtijd inleveren – een derde van de televisie-uren en de helft van de beschikbare radiotijd, om precies te zijn. Het gaat hier om een beslissing van het Commissariaat van de Media waar de nodige vraagtekens bij gezet kunnen worden. Humanisten verkeren duidelijk in een zwakkere positie dan religieuze groeperingen, omdat die zich over het algemeen wat beter georganiseerd hebben. Diezelfde beslissing van dat Commissariaat houdt overigens ook in, dat katholieke en moslimzenders meer tijd tot hun beschikking krijgen. Los van het feit dat ik persoonlijk erg gehecht ben aan de onafhankelijke, kritische programma’s van de Humanistische Omroep is de beslissing op een merkwaardige wijze tot stand gekomen.

Er wordt namelijk met cijfers gegoocheld op een manier die niet door de beugel kan. Een manier ook die onmiskenbaar in het voordeel van al die religieus getinte organisaties is. Zo word je door het CBS als katholiek aangemerkt als je bij je geboorte bent ingeschreven als katholiek. Zelf ben ik ook gedoopt, en ik ben rond mijn achttiende nog een tijd druk geweest met een poging mezelf als “katholiek” geschrapt te krijgen. Vergeefse moeite. Iedereen weet dan ook dat het aantal “officiële” katholieken vele malen groter is dan het aantal werkelijke katholieken. Persoonlijk irriteert het mij mateloos dat ik in dit geval meetel in de argumentatie om een katholieke zendgemachtigde meer zendtijd toe te spelen, terwijl ik mezelf niet kan laten meetellen voor de Humanistische Omroep, waar ik me meer bij thuis voel. Dat is toch een vreemde zaak.

En dan de moslims – de paniekzaaiende cijfers zijn altijd nogal hoog, maar wat is het geval? Als je in een overwegend islamitisch land bent geboren sta je hier geregistreerd als moslim. Maar dan zijn we er nog niet. Zelfs als één je ouders in een land is geboren dat “overwegend islamitisch” is word jij als moslim meegeteld. Hoe een land “overwegend islamitisch” kan worden is snel duidelijk te maken als we naar Maleisië kijken. Daar is iedereen die er geboren wordt voor de wet moslim. Toen ik als vrijwilliger in het asielzoekerscentrum werkte viel het mij juist op dat er zo veel christenen weggevlucht waren uit “overwegend islamitische” landen. Ik denk dat zij het niet echt een plezierig idee vinden dat ze hier nu juist als moslim geregistreerd staan.

Met deze manier van redeneren en van tellen is het vrij eenvoudig om van Nederland een land te maken waar heel veel gelovigen wonen. Ik heb er mijn twijfels bij. Ik ken meer “katholieken” van mijn leeftijd die van hun geloof zijn gevallen dan mensen die nog steeds geloven. Maar ja, ongelovigen vormen een ongeregeld en ongeorganiseerd zootje. Toch mag dat geen reden zijn om dit soort merkwaardige rekenfoutjes te maken. 

terug naar de startpagina van moors magazine

»