Er wordt, zoals je ongetwijfeld gemerkt hebt, volop bezuinigd in Nederland. Soms vraag je je af of het kabinet dat deze rigoureuze maatregelen doorvoert eigenlijk wel weet waar het mee bezig is. Bezuinigingen blijken in de praktijk averechts te werken omdat de ene hand niet lijkt te weten wat de andere doet.

Een eenvoudig voorbeeld verduidelijkt wat ik bedoel. Mensen in verzorgingshuizen zitten over het algemeen behoorlijk krap bij kas. De medicijnen en zalfjes (bijvoorbeeld tegen doorliggen) die ze elke dag nodig hebben zijn uit het ziekenfonds gegooid, per 1 januari jongstleden. Wat gebeurt er nu in de praktijk? Huisartsen, die zien dat hun patiënten, die het zelf niet kunnen betalen, in de problemen komen, schrijven een vergelijkbaar medicijn voor, dat wél vergoed wordt door het Ziekenfonds. Het eigenaardige is alleen dat die medicijnen aanzienlijk duurder zijn. Wat je aan de ene kant bezuinigt wordt dus aan de andere kant weer uitgegeven.

Voor het geval je twijfelt aan de ernst van de situatie nog een klein voorbeeld van iemand in een verzorgingshuis. Deze vrouw van tachtig zit nu al dagen te dubben. Ze heeft nieuwe winterschoenen nodig, maar er moet ook een nieuw kunstgebitje komen. Allebei kan niet.

Maar goed, volgens Balkenende zijn de bezuinigingen in de zorg echt hard nodig, opdat we “straks” nog geld over houden voor de mensen die het écht nodig hebben… 

terug naar de startpagina van moors magazine

»