een moderne hippie?...

een fundamentalist?

Het Dagblad van het Noorden volgt een aantal eindexamenkandidaten, die deze week in de krant aan ons voorgesteld werden. We hebben met stijgende verbazing het verhaal van Sander gelezen. Sander ziet er uit als een moderne hippie, maar hij blijkt het vooral druk te hebben met de kerk. Je krijgt een kijkje in een wereld die bij mij enige verbijstering oproept, en ook een lichte verontrustheid. Niet zozeer dat Sander alles voor de Heer doet, en dat "aanbiddingsmuziek" zijn favoriete muziek is verontrusten me, en ook niet dat hij bij het beroep van zijn moeder "moeder" heeft ingevuld. Dat heeft op een bepaalde manier bijna iets aandoenlijks. Hoe na´ef kun je in het leven staan? Nee, wat me verontrust is dat deze jongen, die je toch bijna fundamentalistisch christelijk zou kunnen noemen, het liefst na zijn eindexamen in het leger wil, bij de commando's. "We willen God groot maken en eer geven"... Tja. Dan begin ik me toch een beetje ongemakkelijk te voelen.

 

een eindexamenkandidaat...

terug naar de startpagina van moors magazine