ruimte en richting

Kijken is een fascinerende bezigheid. De meeste mensen kijken vrij oppervlakkig om zich heen en zijn zich er niet zo van bewust dat ze kijken. Het is net zo vanzelfsprekend als ademen of praten. Goed kijken moet je leren, net zoals je naar muziek moet leren luisteren.

De beeldengroep die je hier ziet lijkt op het eerste oog heel simpel. Kijk je naar de foto rechtsboven, dan zie je hoe de kijker die de zaal binnenkwam waar ze stonden opgesteld die beelden zag. Kijk er even goed naar en laat tot je doordringen wat je ziet. Een spel van rode en zwarte banen die doorlopen van paneel naar paneel en die je als kijker als het ware rondleiden. Dat verandert als je om de beelden heenloopt, zoals in het filmpje. Dan zie je dat de rode en zwarte banen toch iets anders doen dan je zou verwachten.

 


 

ruimte en richting

terug naar de startpagina van moors magazine