deel 1 - de dagen van het hert...

- liliana bodoc
de sage van het grensland
- een bijzondere fantasy-triologie

De Sage van het Grensland is een fantasyverhaal in drie delen, geschreven door de Argentijnse schrijfster Liliana Bodoc. Als je begint te lezen valt in eerste instantie vooral op dat ze zich goed houdt aan het stramien van het klassieke fantasyverhaal - de strijd tussen goed en kwaad, waarbij magiërs een belangrijke rol vervullen en er wat onverwachte helden en schurken opduiken. Toch schreef Bodoc met de Sage van het Grensland een boek dat dieper en verder gaat dan andere fantasy.

Je kunt de drie boeken lezen op het niveau van een heerlijk en spannend fantasyverhaal, maar Bodoc heeft er ook de geschiedenis van Zuid Amerika in verwerkt, en dan met name de overheersing door de Spanjaarden. Dat is de overtuigende, en indrukwekkende, tweede laag. De derde laag is een laag die de drie boeken ook nog eens bijzonder actueel maakt, want ze houdt ons ook een spiegel voor van de wereld van dit moment.

De dood, hier gepersonifieerd als de oude Vrouwe Schaduw, heeft een verbod overtreden en een kind gebaard. Deze Misáianis is de personificatie van de Eeuwige Haat, die de Oude Wereld al in zijn greep heeft, en nu oversteekt naar het Grensland. Daar volgen we drie generaties lang een eenvoudige familie in de strijd tegen die Eeuwige Haat. Daarnaast krijgen we inzicht in de verschillende volkeren en stammen die in het Grensland leven. Allemaal zijn ze anders, en daardoor staan ze ook niet altijd op goede voet met elkaar, maar ze proberen wel samen op te trekken tegen de Haat. De Eeuwige Haat, die subtieler en geraffineerdeer te werk gaat dan we in fantasyverhalen gewend zijn, weet ook medestanders te winnen in het Grensland.

Een van de hoofdrolspelers is Cucub, die in het middelste deel van het land woont en dankzij de liefde als klein mannetje dat de gave van het woord bezit in het zuiden terechtkomt tussen zwijgzame boomlange mensen. Hij is niet de enige migrant in het verhaal, en deze geschiedenis gaat onder meer dan ook over verschillende culturen en de wrijving die hun contacten oplevert, en vooral ook wat die wisselwerking toevoegt, want Cucub wordt dankzij zijn specifieke kwaliteiten uiteindelijk zeer gewaardeerd door zijn nieuwe volk.

Dan zijn er de verschillende Aardmagiërs. Zelf ben ik nooit zo dol op dat soort fantasiefiguren, maar hier worden ze slim gebruikt om verschillende menselijke eigenschappen uit te vergroten, die zo op een opmerkelijke, en soms onverwacht doeltreffende, manier kunnen worden ingezet tegen de Haat. Eén van die manieren is het inzetten van de Stilte, om het gif van de Eeuwige Haat te doen verstommen. Je moet het boek lezen om te begrijpen hoe geraffineerd Bodoc al die verschillende elementen inzet, want bij haar is er geen sprake van zwart of wit. Zelfs verraders en overlopers hebben hun sympathieke kanten, terwijl de helden en wijzen soms aarzelen en de verkeerde beslissingen nemen.

Het gaat veel te ver om hier drie boeken samen te vatten, maar Bodoc schreef in zoverre een atypisch fantasyverhaal, dat er aan het eind geen sprake is van een definitief goede afloop. Er is aan het einde van deel drie een aantal keren een strijd gewonnen, maar er is ook goed duidelijk geworden tot welke prijs, en de afloop is nog lang niet beslecht.

We laten hier twee cruciale bladzijden zien uit het tweede deel, De Dagen van de Schaduw, waarin een meisje dat ook wel de Argeloze wordt genoemd een gesprek heeft met Vrouwe Schaduw, oftewel de dood. Wilkilén heeft er geen idee van met wie ze praat, voor haar is het gewoon een oude vrouw. Vrouwe Schaduw waart op dat moment rond in het Grensland om haar zoon, de Eeuwige Haat, bij te staan in zijn pogingen dat continent te veroveren. Dit gesprek zal later in het verhaal cruciaal blijken te zijn. Lees het en je begrijpt dat Bodoc zeker geen stereotiep, plat fantasyverhaal schreef.

Kijk vooral even op de site van de Sage van het Grensland. je kunt daar onder meer aan een wedstrijd deelnemen en meer pagina's lezen van de boeken.
Een absolute aanrader, en zeker niet alleen voor fantasyliefhebbers!

  • Liliana Bodoc - De Sage van het Grensland - Boek 1 - De dagen van het Hert - WB Fantasy - ISBN 978-9028-423-060

  • Liliana Bodoc - De Sage van het Grensland - Boek 2 - De dagen van de Schaduw - WB Fantasy - ISBN 978-9028-423-305

  • Liliana Bodoc - De Sage van het Grensland - Boek 3 - De dagen van het vuur - WB Fantasy - ISBN 978-9028-423-282

  • Wereldbibliotheek Fantasy

boek 2 - de dagen van de schaduw...

boek 3 - de dagen van het vuur...

een gesprek met de dood...
gesprek met de dood, deel 2

© Liliana Bodoc

 

terug naar de startpagina van moors magazine