De anticonceptiepil kan de oorzaak zijn van echtbreuk, scheiding en libidoverlies. Nadat eerst de Engelse gezondheidsautoriteiten de noodklok geluid hadden over de moderne minipil, vanwege vermeend tromboserisico, deden later Zwitserse onderzoekers een nieuwe duit in de zak. Weliswaar bleek het Engelse alarm vooral te demonstreren dat ook daar de medische opleiding statistiek pijnlijk ontbeert, de Zwitserse proeven zouden wel eens voor een ommekeer kunnen zorgen in het denken over mogelijke gevaren van de pil. De “Scientific American” rapporteerde over een onderzoek naar de rol van mannelijke lichaamsgeur bij de partnerkeuze van vrouwen.

In een elegant onderzoeksdesign was de hoofdrol weggelegd voor Tshirts. Tshirts waar mannen twee nachten in geslapen hadden. Zwitsers zijn een proper volk, we moeten aannemen dat twee nachten het maximum was wat men de proefpersonen dacht aan te kunnen doen. De Tshirts werden vrouwelijke vrijwilligsters letterlijk onder de neus gedrukt. Hen werd gevraagd te bepalen welke geurige achterblijfselen van de nachtelijke emissies meer of minder plezierig en sexy waren.

Het zal duidelijk zijn dat de onderzoekers hier gestuit zijn op een buitengewoon succesvolle formule voor een televisiespel. Geef een groep vrouwelijke pubers in een fraai glitterdecor een mand vieze Tshirts of ander ondergoed en laat ze al snuffelend de man uitzoeken met wie ze op kosten van de sponsors uit, lees naar bed, mogen.

Kennelijk eerder belust op wetenschappelijke roem dan op geldelijk gewin deden de onderzoekers echter eerst weefselonderzoek bij de mannelijke zweters en de vrouwelijke vrijwilligsters. Ze bepaalden de belangrijkste “histocompatibility complexes”, de MHCs, van de mannen en vrouwen. Hieruit kan men opmaken waar het immuunsysteem zich tegen kan verweren. Uit onderzoeken met muizen was al eerder gebleken dat die aantrekkelijker voor elkaar waren naarmate de MHCs meer verschilden. Zoals veel kan ook dit achteraf evolutionair verklaard worden.

De muizekinderen erven de afweer van beide ouders dus hoe gevarieerder die is, hoe kleiner de kans op een fatale aandoening voor de voortplantingsleeftijd. Het Tshirt onderzoek liet zien dat muizen en vrouwen op dit punt op elkaar lijken. De vrouwen vonden de Tshirts van mannen die het meest van hen verschilden qua MHCs het verleidelijkst. Niet alleen dat, bij zulke geuren waren de associaties met huidige en vorige bedpartners het grootst.

Muizenonderzoek had echter nog meer aangetoond. Vrouwtjesmuizen lieten zich bij voorkeur dekken door mannetjes met een zo verschillend mogelijke MHCstruktuur, wanneer ze zwanger waren nestelden ze echter het liefst met zo gelijk mogelijke mannetjes. Met familie kortom, ook hier is Rouvoet’s gezin de hoeksteen. Omdat de anticonceptiepil bij menselijke vrouwen een hormonale toestand teweegbrengt die vergelijkbaar is met zwangerschap, vroegen de Zwitserse onderzoekers zich af welke Tshirts pilgebruiksters het lekkerst vonden.

Het resultaat was verontrustend. De pil had een duidelijke voorkeur voor zo gelijk mogelijke MHCs tot gevolg. Dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben is zonneklaar. Gesteld dat een vrouw gedurende de tijd dat ze een echtgenoot kiest aan de pil is. Na enkele jaren huwelijk manifesteert zich kinderwens. Ze stopt met de pil. Het is niet ondenkbaar dat ze zich dan op een gegeven moment opeens gaat afvragen wat ze met die stinker in bed aan moet.