Als een land bestuurd wordt door economen is een zekere zorgelijkheid op zijn plaats. Omdat economie aan universiteiten en hogescholen onderwezen wordt kan de indruk ontstaan dat het een wetenschap is. Dat is onjuist, het is een verzameling mythen en sagen die vooral geschikt is om achteraf het reilen en zeilen van de volkshuishouding van een verklaring te voorzien.

Volgens de econoom en vroegere rector magnificus van de Groningse universiteit Wattel was de economie op lemen voeten gegrondvest omdat zij uitging van de rationeel kiezende mens. Een dergelijke verstandige consument die steeds messcherp in de gaten houdt waar zijn financiele voordeel ligt en daarnaar handelt bestaat echter niet. Mensen laten zich bij hun beslissingen als regel leiden door motieven van emotionele aard en nemen de financiele gevolgen niet zelden op de koop toe.

De calculerende burger waar de econoom-politicus tegen ten strijde trekt is een fantoom uit het economische sagenrijk. In het magische wonderland van de economie kan alles waar zijn. De overheid kan rijk worden door de belastingen te verhogen, maar ook door ze juist te verminderen. Een land kan rijk worden door export te subsidiëren en import te belasten, maar ook door alle handelsbeperkingen op te heffen. Het onderhouden van een  groot leger is niet zo goed voor de economie, maar oorlog voeren weer wel.

Als de euro meer waard wordt kunnen we meer kopen en dat is goed voor de economie, maar als de munt devalueert kunnen we meer verkopen in het buitenland en dat is ook goed voor de economie. Als de rente stijgt wordt het aantrekkelijker om te investeren en dat is goed voor de economie, maar als de rente daalt wordt het aantrekkelijker om geld te lenen en dat is ook prima voor de investeringen.

Als we minder produktieve arbeiders vervangen door robots, dan kunnen we betere produkten maken met minder loonkosten en dat is goed voor de economie. Als we alle lage lonen verlagen kunnen we beter concurreren met verre Oosterse landen en dat is goed voor de economie. Als we alle lonen verhogen kunnen de mensen meer belasting betalen en dat is ook goed voor de economie.

Als er minder kinderen geboren worden hoeft er minder uitgegeven te worden aan verzorging en onderwijs en dat is goed voor de economie. Als er meer kinderen geboren worden neemt het relatieve aandeel van de grijzen in de bevolking af en dat is ook heel goed voor de economie.

In dit licht is derhalve de opmerking dat een bepaalde politieke maatregel goed is voor de economie een pleonasme en de kreet dat een regeling nodig is voor een gezonde economie een leugen. Omdat elke mening over hoe het in het land moet onderbouwd kan worden met een economische legende moeten we voor de werkelijke motivatie het vakgebied verlaten en de psychologie induiken.

De belangrijkste drijfveer voor veel menselijk handelen is angst. De huidige trend oude mensen van de aow naar de bijstand te loodsen komt voort uit vrees. We kunnen deze bij bijvoorbeeld een Donner heel duidelijk bespeuren. Hij denkt dat we de vergrijzing niet kunnen betalen. Onzin, al die pensionado´s hebben hun hele leven voor hun pensioen gespaard en gaan straks flink belasting betalen. Ze zijn veel goedkoper dan kinderen.