“Aangepast dieet belangrijk wapen in strijd tegen kanker.” Een lezer stuurde me dit berichtje uit Het Parool met een verzoek om commentaar. Een Dr. H. Bueno de Mesquito had dit op een congres in Brussel gezegd. Meer groente en fruit zou de helft van alle maagkankers voorkomen en 40 procent van darmkankers. Vergelijking met landen om de Middellandse Zee had dit uitgewezen. Hierover straks meer.

In 1989, het Europese jaar van informatie over kanker, werd op een conferentie in Londen de stand van zaken als volgt samen gevat. Een derde van kankerdoden was te wijten aan roken, eenderde aan dieet inclusief alcohol en eenderde aan andere activiteiten inclusief seksueel gedrag. Omdat 100 procent op deze wijze “verklaard” was is het maar een kleine stap om te concluderen dat de slachtoffers dit aan zichzelf te wijten hadden. Ze waren immers gewaarschuwd?

Het zal wel altijd een mysterie blijven waarom tegelijkertijd de behoefte aan veel meer geld voor onderzoek werd geproclameerd, als de mensen zich beter gedroegen was het probleem toch de wereld uit? Het idee dat de levensstijl mensen van onsterfelijkheid afhoudt is al oud. In de negentiende eeuw hield de Amerikaan Dr. John Harvey Kellogg het publiek al voor dat zijn cornflakes, samen met veel zemelen en een vegetarisch dieet de mens dichter bij God zou brengen.

Dr. Kellogg, die medisch supervisor was van de gezondheidsfarm van de adventisten in Michigan, meende dat 70 procent van alle ziekten te wijten was aan een “zondig” dieet met dierlijke vetten, zout, toevoegingen, snoep, koffie, thee en alcohol. Dr. Kellogg wilde bijdragen aan de ontwikkeling van “een hogere, meer pure en nobele mensheid.” Een tamelijk actueel ideaal met sinistere ondertonen. Vaak gaat het ook samen met een hang naar de natuur en het idee dat we ziek worden van de beschaving.

Maar terug naar het knipsel. Het is buitengewoon wonderlijk dat allerlei gezondheidswetenschappers van mening lijken te zijn dat mensen die aan de Middellandse Zee wonen onsterfelijk zijn. Ga eens na. Hart en vaatziekten schitteren aan de Mediterranee, zo blauw, zo blauw, door afwezigheid, omdat iedereen dag en nacht olijfolie tot zich neemt in plaats van smerige dierlijke vetten.

Ook de consumptie van met name rode wijn maakt het vaatwandweefsel jeugdig en elastisch, reden waarom men in Schotland wel sterfelijk is door consumptie van whisky, dit staat wetenschappelijk vast. En nu weer dit: Dr. Bueno de Mesquito van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene die schrijft dat men aan de Middellandse zee tien keer zoveel fruit eet als wij hier.

Wanneer we stellen dat de gemiddelde Nederlander een appel per dag eet kan eenvoudig berekend worden wat er aan de Middellandse zee gebeurt. Leuk hebben de mensen het daar dus niet, elke dag tien appels, en daarnaast nog drie keer zo veel groente volgens onze wetenschapsman, we moeten dan toch al gauw denken aan een kilo sla per maaltijd.

Het is “dan ook niet verwonderlijk dat het aantal gevallen van borst, maag, en darmkanker geringer is”. Inderdaad, dat is niet verwonderlijk. Wanneer je elke dag tien appels moet eten, met olijfolie, een kilo sla en goedkope rode wijn dan wordt het een mens weleens teveel, zelfs aan de blauwe mediterranee.

Ik denk dat de gemiddelde mediterane mens zo op zijn zeventigste de zee in loopt, omdat het mooi geweest is met al die appels en omdat de levensverwachtingsstatistieken toch moeten kloppen. Want ouder worden ze daar niet.