In de reguliere geneeskunde probeert langzaam en met veel moeite de zogenaamde evidence based medicine een voet aan de grond te krijgen. Het dokteren is altijd een empirische bezigheid geweest. Wanneer een ingreep of middel leek te helpen, bleef het in het bestand van te gebruiken therapeutica. Dat veel ziekten over gingen ondanks aderlaten, klysma’s en bloedzuigers kwam zo niet aan het licht. De overtuiging dat gemalen Egyptische mummies, klysmas met cigarenrook, gloeiende ijzers, krokodillenpoep of schedeldoorboringen effectief waren, wordt wel de therapeutische illusie genoemd.

Wat dat betreft is er vooruitgang. Medicamenten zijn sinds de softenonaffaire aan strenge regels gebonden. Dubbelblind onderzoek moet uitwijzen dat ze het beter doen dan nepmiddelen en dat ze op termijn geen schadelijke gevolgen hebben, voordat ze de markt op mogen.

Bij allerlei andere ingrepen is dat nog niet aan de orde. Operaties, oefenprogramma’s en leefregels blijken vaak, als ze onderzocht worden, onwerkzaam of zelfs schadelijk. De geneeskunde is daardoor minder rationeel en wetenschappelijk dan ze wil doen geloven. De verbazing van reguliere artsen over de populariteit van het alternatieve circuit is daarom verbazend. Voor patiënten is alle geneeskunde onbegrijpelijk en magisch.

Niet-evidence based medicine is daardoor een lucratieve bezigheid. Een kwart van de Nederlandse bevolking maakt af en toe gebruik van alternatieve geneeswijzen. Meer dan de helft der bevolking gelooft in zulke uiteenlopende zaken als magnetisme, helderziendheid, aardstralen, astrologie en gebedsgenezing. Het aantal alternatieve genezers wordt momenteel geschat op tienduizend. De hoeveelheid geld die in deze sektor omgaat op een miljard. Dat betekent dat de gemiddelde niet-evidence based-werker anderhalf ton per jaar inkasseert.

Ik heb dus besloten mijn pensioen af te zeggen en eindelijk eens een grote slag te slaan. Ik begin een no evidence-kliniek. Ik noem deze natuurlijk niet zo, ik noem hem: Holistic Healing Center, het HHC. Een alternatief AMC zeg maar.

De reguliere klassificeringsdeskundigen onderscheiden zo’n 5000 ziekten. Driekwart daarvan geneest vanzelf en van het overgebleven kwart is zo’n 20 procent gevoelig voor placebo-effekten. Het HHC kan dus naar waarheid stellen dat zij voor 80 procent van alle bestaande ziekten een remedie heeft.

Bij binnentreden in het HHC ondertekenen de patiënten een formuliertje dat het HHC machtigt op hun rekening, dit om administratieve poespas te vermijden.

Het HHC zal in afdelingen gesplitst worden. De patiënten rollen eerst door een diagnostische afdeling. Zij worden hier onderzocht door een iriscopist, een anthroposoof, een astroloog, een electroacupuncturistische tandarts en een fysiotherapeut. Dezen zullen middels intercollegiaal overleg tot een holistische diagnose komen, die zowel stoornissen in het lichaam, de geest, de ziel en het gebit omvat.

Vanuit de Holistische Diagnose Afdeling stromen de patiënten door naar behandeleenheden: de Holistic Therapeutic Divisions ( HTD’s ). Afhankelijk van de diagnose krijgen zij een pakket behandelingen. In alle gevallen is hydrotherapie en acupunctuur geïndiceerd.

Vaak treffen we ook manuele therapie, celtherapie, electrotherapie, bioritmiek, fysiotherapie en haptonomie in het pakket. Wegens amalgaanoverbelasting worden alle gebitsvullingen vervangen door composiet en daarna met softlaser behandeld. In de fysiotherapeutische units staan machines voor Ultra Korte Golf, Syretherm, Microwave, Ultrageluid, Interferentie, Dyadynamische stroom, Galvanisatie, elektriseren en onderwaterstraalmassage.

Sommige aandoeningen worden bestreden met yoga en hypnose, terwijl andere patiënten baat hebben bij homeopathie en kruidengeneeskunde. Volksgeneeskundigen en voedingstherapeuten geven nuttige voorlichting over leefregels. In apart gestileerde ruimtes werken paranormale genezers zij aan zij met gebedgenezers. Maar er is ook plaats voor een operatietheater. In een indrukwekkend uitgelichte ruimte kunnen allerhande op geen evidentie berustende operaties uitgevoerd worden. Te denken valt aan bypass-operaties voor hartpatiënten, verwijderingen van diverse organen als baarmoeders, blinde darmen, galblazen en amandelen. Ook kunnen mensen met een muispols of tenniselleboog operatief geholpen worden.

Om een flinke produktie te garanderen zullen al deze genezers gehonoreerd worden via het verrichtingenstelsel dat hun specialistische collega’s in de gewone ziekenhuizen ook zo ijverig maakt. De opzet van het gebouw dient zo te zijn dat steeds verdiepingen bijgebouwd kunnen worden voor nieuwe geneeswijzen.

Belangrijk is een goede leiding. Voor de beeldvorming zie ik hier graag een arts. De advertentie voor deze stroman dient in ieder geval een astrologische eis te bevatten. “Onze gedachten gaan uit naar een stabiele en geduldige stier, die toegewijd en vasthoudend het HHC bestiert.” Omdat we een no evidence-arts zoeken zal ook de eis gesteld worden dat hij/zij “praktizerend homeopaat, anthroposoof of beide dient te zijn, met positieve instelling tegenover alternatieve en niet-westerse geneeskunde”. Tenslotte zou nog, voor de veiligheid , toegevoegd kunnen worden: “Een positief-kritische houding ten opzichte van samenwerking met de reguliere geneeskunde strekt tot aanbeveling”.