De Islam lijkt de laatste tijd nogal succesvol. In ieder geval groeit het aantal moslims op wereldschaal enorm. Ook de strenge vormen zijn succesvol. Als verzamelnaam voor dit soort bewegingen wordt de term fundamentalisme gebezigd. Fundamentalisten zijn over het algemeen mannen met baarden. Dat is geen toeval.

Wanneer we in kort bestek wat theorieën bundelen krijgen we het volgende beeld. Het gedachtegoed kenmerkt zich altijd door twee rampzalige ideeën.

In de eerste plaats heeft discriminatie van de vrouw topprioriteit. Daarna volgt het vervloeken van de ongelovige. Het zou goed kunnen dat hierbij biologische factoren in het geding zijn.

Sinds de jaren vijftig is bekend dat mensen niet alleen in

vier bloedgroepen kunnen worden ingedeeld, A, B, AB en O, maar ook in meer dan honderd bloedgroepen met verschillende witte bloedcellen. Dit bloedgroepensysteem heet het HLA (Human Leucocyt Antigens)systeem. Dat er zoveel verschillende types bestaan wordt het HLA-polymorfisme genoemd. Bij orgaantransplantaties moeten de verschillen in HLA tussen donor en ontvanger zo klein mogelijk zijn anders komt een afstotingsreactie op gang.

Omdat moeilijk in te zien was dat dit polymorfisme alleen maar bestond om chirurgen te frustreren probeerde men er achter te komen waar het wel goed voor was. Het blijkt dat de gevoeligheid voor bepaalde infectieziekten samenhangt met het type HLA. Het ene type is vatbaar voor ziekte A maar immuun voor ziekte B, een ander type vatbaar voor ziekte C maar immuun voor A en B, enzovoort. Door deze stand van zaken kan een epidemie nooit een hele volkstam tegelijk uitroeien. Er zijn altijd mensen met HLA-typen die immuun zijn.

In Nature werd een experiment beschreven met muizen, waaruit bleek dat wijfjesmuizen een sterke voorkeur hebben voor mannetjes met afwijkende HLA-groepen. Allerlei onderzoek bij mensen doet vermoeden dat het HLA-systeem genetisch gerelateerd is aan erfelijke factoren voor secundaire geslachtskenmerken, zoals bijvoorbeeld de lichaamsgeur.

Dit is van belang: wanneer je vrouwen foto’s van mannen laat beoordelen op aantrekkelijkheid kiezen ze vaker foto’s die zijn ingesmeerd met een muskusachtige stof. Verondersteld wordt nu dat de genen de seksuele voorkeur zo beïnvloeden dat mannen met een HLA dat zo verschillend mogelijk is van dat van de vrouw haar voorkeur hebben. Op deze manier blijft het systeem polymorf.

Voor niet rondtrekkende mannen is het daarom aantrekkelijk grote organisaties te ontwikkelen zoals de katholieke kerk of de Islam, waarin het vreemde verketterd wordt en vrouwen zoveel mogelijk tegen deze aandrift “beschermd” worden. Thuis opsluiten en alleen groepsgewijs en van top tot teen verpakt in textiel op straat.

Vreemdelingenhaat, verpakt als veroordeling van “ongelovigen” past in dit kader. De Islam is hierin nog het meest puur, heidenen en christenhonden zijn niet in tel en cartoonisten dienen zelfs vermoord te worden.

Ergens diep van binnen weet hebbend van de seksuele superioriteit van de vreemdeling laat de fundamentalist zijn baard staan als teken van het onomstotelijke feit dat hij ook best een man is, zij het tweede keus.