Van 1988 tot 1992 heeft het Amerikaanse National Center for Health Statistics de sterfte in de Verenigde Staten bijgehouden en uitgezet op een landkaart. Er waren ongeveer 2000 doodsoorzaken waaronder aids, longontsteking, ongelukken en moord. De patronen op de kaart laten zien dat drie doodsoorzaken de belangrijkste verschillen veroorzaken: hartaanval, beroerte en longkanker.

Opvallend is dat sterfte daaraan het meest voorkomt in het zuidoosten van de Verenigde Staten. De verklaringen die ervoor gezocht zijn illustreren de ontwikkeling in de epidemiologie. Een eerste verklaring betrof ongezonde gewoontes. Dit is de oorsprong van de epidemiologie. De bedoeling van deze tak van gezondheidskunde was, aan te tonen dat sommige gewoontes het risico op een voortijdig einde vergroten.

Vanuit zulke wetenschappelijke feiten kon dan propaganda tegen vet, sigaretten, een zittend bestaan en wat niet al gevoerd worden. Het bleek inderdaad dat in Utah, woonplaats van de mormonen, veel minder mensen in de genoemde periode waren overleden. Mormonen roken en drinken niet. De verschillen in rookgedrag tussen het zuidoosten en de rest van Amerika waren echter niet groot genoeg om het verschil in sterfte te verklaren.

Een tweede epidemiologische verklaring, van recenter datum, kijkt naar armoede. Mensen met een laag inkomen worden veel minder oud dan rijken. Meestal gaat men er van uit dat armen ongezonder leven en daardoor korter. Dit blijkt niet op te gaan. Bovendien zijn lang niet alle armen ongezonder dan rijken. Langs de Amerikaanse zuidgrens leven veel arme Mexicanen. Die zijn behoorlijk arm, maar worden ook oud, terwijl ze behoorlijk roken en de tequilla niet versmaden.

Na veel gereken stuitten de epidemiologen op een andere statistische samenhang. In alle staten met verhoogde sterfte waren de inkomensverschillen groter dan in de gezondere gebieden. Als verklaring daarvoor werd bedacht dat grote inkomensverschillen de maatschappelijke cohesie verstoren. Ichiro Kawachi van de Harvard University School of Public Health mat de maatschappelijke cohesie door te kijken naar de participatie in buurtgroepen en de hoeveelheid vertrouwen die mensen in elkaar hadden. Mensen moesten vragenlijsten beantwoorden met statements als ;”Niemand is te vertrouwen”, en “De meeste mensen trachten van je te profiteren als ze de kans krijgen”.

Vooral het vertrouwen in de medemens verschilde. Staten met een hoge sterfte, zoals in het zuidoosten, scoorden laag op vertrouwen in de medemens. In staten met een lage sterfte was het vertrouwen groot. Volgens Kawachi waren de richtlijnen voor het verbeteren van de volksgezondheid in het zuidoosten duidelijk. Het minimum loon en de uitkeringen moesten omhoog. De belasting voor minder draagkrachtigen omlaag en kinderopvang moest door de staat gesubsidieerd worden.

Door alle rumoer over Wilders krijgen de bezuinigingsplannen van bruin 1 te weinig aandacht. De coalitie is er op uit de armen, zieken, werklozen, kinderen en gepensioneerden armer te maken en de rijken rijker. De vvd natuurlijk omdat het de partij van de rijken is. Het cda vanwege het Bijbelwoord:

Die heeft zal gegeven worden, die niet heeft zal ook het weinige dat hij heeft ontnomen worden. Dit beleid is funest voor de gemiddelde levensverwachting van de Nederlanders. Over levensgeluk hebben we het maar helemaal niet.