Het lukt de geleerden maar niet om aan te tonen dat de atmosfeer van de aarde warmer wordt of dat de zeespiegel stijgt. Desondanks is het zeer onfatsoenlijk om in het openbaar te twijfelen aan het broeikaseffect.

Het idee dat het steeds warmer zal worden moet gezien worden als een geloof: een zeker weten dat nergens op gestoeld is. Met godsdienstig geloof heeft het gemeen dat het berust op schuld en boete. Langs de openbare weg kon men lang geleden de indringende vraag lezen of het broeikaseffect je koud liet. Wee degene die deze vraag bevestigend zou durven te beantwoorden! Die zal straks branden in de oververhitte atmosfeer. De automobilist dient zich schuldig te voelen. Het is zijn schuld dat de hele boel straks naar de barrebiesjes gaat. Zeker als hij zonder katalysator rijdt. Beter ware het wanneer hij zich hijgend per fiets verplaatste en de vuile lucht al filterend met zijn longen zuiverde. De broeikasgelovigen zijn tolerant noch vredelievend. Iemand die het waagt een ander geluid te laten horen wordt onmiddellijk zonder argumentatie ondergeschoffeld.

In Science stond een aardige discussie over het onderwerp. Richard Lindzen van het Massachusetts Institute of Technology schreef daar:” het broeikaseffect is het enige onderwerp in de wetenschap van de atmosfeer, waar al consensus was bereikt voordat het onderzoek was begonnen.”

Zoals bekend is de zon in de miljoenen jaren dat het leven op aarde bestaat zo’n acht procent warmer geworden. De temperatuur van de atmosfeer is behoudens wat schommelingen gelijk gebleven. De hoeveelheid broeikasgassen is de afgelopen honderd jaar sterk gestegen. De temperatuur van de atmosfeer steeg een halve graad, wat statistisch hetzelfde is als nul. Een theorie om dit te verklaren ziet de dampkring als thermostaat, met water als de actieve component. Wanneer het warmer wordt verdampt meer water uit zee, hierdoor ontstaan meer wolken waardoor minder zonnewarmte de aarde bereikt. De broeikasgelovigen zien de dampkring als een statisch systeem dat door een fortuinlijk toeval momenteel uitgebalanceerd is. Zondig menselijk handelen vooral waar het vieze uitstoot betreft, zal de boel geheel ontwrichten.

Publicaties over schommelingen van de temperatuur op aarde aan de hand van koolstof14 in jaarringen van fossiele bomen voorspellen een heel andere toekomst. De auteurs zien een nieuwe mini-ijstijd in het verschiet, vergelijkbaar met die uit de zeventiende eeuw. Dit zou in overeenstemming zijn met het feit dat in een aantal gebieden op aarde de gletsjers weer langer worden. Maar gelovigen twijfelen niet door dit soort informatie.

Hoe is dit mogelijk? Psychologisch geredeneerd ligt het voor de hand aan te nemen dat bij de westerse mens nog steeds een diepgeworteld idee bestaat dat wellust en overdaad op kosmisch niveau strafbare feiten zijn. Weliswaar is god dood, maar zijn plaats is ingenomen door het Milieu. Even wreed als de god uit de woestijn. Wie hem niet eert zal verdelgd worden. Het is dus oppassen geblazen. Binnenkort moeten theoretici die het in hun hersens halen te schrijven dat er een koude tijd in aantocht is, onderduiken voor de wrekende hand van een geloof, zoals de Deense cartoonist.