Verdonk is niet links of rechts maar recht door zee. Balkenende, De Geus en Donner zijn evenmin links of rechts, maar gereformeerd. Om het kabinetsbeleid te begrijpen is het noodzakelijk iets te weten van het gereformeerde gedachtegoed. Het belangrijkste dogma uit de leer is dat de mens “onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad”. De economische en sociale maatregelen van het kabinet vloeien uit deze zienswijze voort.

Omdat gereformeerden wijselijk hun opvatting over ons voor zich houden, trachten de mannenbroeders dit met Newspeak te verhullen. De regering is door God boven ons gesteld, daarom waren voorheen de gereformeerde antirevolutionairen tegen de Franse revolutie. De belangrijkste beleidsmaatregel van zowel God als een gereformeerde regering is het afstraffen van ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld het niet, zoals God verordonneerd heeft, werken in het zweet zijns aanschijns. Werklozen, arbeidsongeschikten, zieken en anderen die zich klaarblijkelijk aan God noch gebod storen, zijn hardhandig in hun portemonnaie getroffen.

Balkenende noemt dit stimuleren of eigen verantwoordelijkheid terug geven. De overeenkomst met de paardendressuur dient zich op. Daar heet een klap met de karwats of de prik met de sporen in de buik een “hulp”. De groep zondaars die de regering het vooral wil stimuleren en helpen hun verantwoordelijkheid te nemen zijn belijders van concurrerende woestijngodsdiensten, met op nummer één de Islam. Nogal wat vluchtelingen hebben de pech tot die groep te behoren. Zij worden, recht door zee, uit hun woningen gezet en gaan dan zelf zo goed mogelijk hun kostje bijeen garen. Ze worden illegaal. Dezelfde naam als van de onverstandigen die zich tegen de Duitse bezetters keerden. Dit heeft tot gevolg dat ze zich niet kunnen verzekeren, bijvoorbeeld tegen ziekte. Deze groep mensen heeft een zodanig stressvol leven in dit gastvrije land dat ze massaal ernstige psychische problematiek ontwikkelen. Wanneer ze zich bij de GGZ melden wordt hun behandeling niet vergoed. De Rotterdamse RNO Bavo Groep stapte naar de rechter. Die wees 500 000 Euro schadevergoeding toe. Een landelijke regeling zat er echter niet in. Gereformeerde regels zijn in strijd met de eed van Hippocrates.

De mens is slecht en moet niet beloond, maar gestraft worden. Heidenen en mensen met een ander geloof gaan naar de hel. En mocht een illegaal suicidaal zijn? Tsja, dan gaat hij wat eerder.