people take warning

people take warning!
- murder ballads & disaster songs, 1913-1938

 

 

De jaren twintig en dertig van de vorige eeuw waren de jaren van de Grote Depressie, de depressie waarbij die uit onze tijd verbleekt. Uit die periode komt de driedubbele cd met moord- en doodslagballades en rampenliedjes, People Take Warning! De ruis van de 78-toerenplaten werkt als het geruis van een zeeschelp waardoorheen de geluiden van lang geleden tot ons doordingen, met verhalen van rampen en ellende, die de dagelijkse depressie, werkeloosheid, armoede en honger wellicht moesten doen vergeten.

De teksten van de liedjes zijn vrij basaal - je zou ze kunnen beschouwen als de mondelinge, gezongen versie van de Telegraaf of andere sensatiekrantjes, hoewel er ook wel degelijk simpele, gemeende droevige liedjes tussen zitten. De uitvoeringen zijn overigens fantastisch en gepassioneerd. Ook van liedjes die inmiddels vrijwel iedereen zal kennen (Pretty Polly, Tom Dooley, verschillende Titanicliedjes, Stack O'Lee) zijn steevast magnifieke, verschroeiende versies gevonden.

De drie cd's zijn thematisch opgedeeld - de eerste cd heeft als subtitel Man Versus Machine en bevat veel ongelukken met auto's, vliegtuigen en schepen (de Titanic uiteraard!), en de eerste twee fragmenten komen van dat album. De tweede cd heet Man Versus Nature en bevat liedjes over overstromingen, stormen, branden, explosies, insectenplagen enzovoorts. Het derde en vierde fragment komen van dat album. Het derde album heet Man Versus Man (and Woman Too), en hier vind je uiteraard de moord- en doodslagballades. Luister maar eens naar de laatste twee fragmenten. Alles bij elkaar vind je hier ruim drie uur lang een prachtige verzameling goudklompjes, opgedoken uit de 78-toeren-archieven van de populaire muziek.

Klik op het driehoekje om het fragment te beluisteren.

 

terug naar de startpagina van moors magazine