Dat Bush de wereld juist onveiliger gemaakt heeft, daar is inmiddels een groot deel van de mensheid ook van overtuigd. Maar was er een alternatief plan denkbaar na de val van de torens? Ik denk het wel. Het uitgangspunt van Bush was dat de aanslag gepleegd was door monsters en dat het Kwaad in een Oorlog tegen de Terreur bevochten moest worden.

Je zou ook kunnen kijken waar de aanslag vandaan kwam. Een groot deel van de wereldbevolking leeft onder minder florissante omstandigheden dan gewenst, en daarvan is een kleine groep flink door het lint gegaan. Hoe ga je daarmee om? Een alternatieve optie zou kunnen zijn – neem de ontevredenheid en de jaloezie in de wereld weg. Hoe?

1 Gooi de grenzen open

En begin dan met de handelsgrenzen. Gun ook de Derde Wereld wat welvaart en laat ze hun suiker en katoen en al die andere producten tegen redelijke prijzen over de hele wereld verkopen. Schaf dan meteen al die idiote landbouwsubsidies af, en geef de wereldeconomie een eerlijke kans. En gooi ook letterlijk alle grenzen open. Ook in Nederland beseffen steeds meer mensen dat we door de vergrijzing in problemen komen die alleen met meer immigranten zijn op te lossen. En wat Bush betreft – laat de Mexicanen gewoon binnen en legaliseer ze, dan kun je ze ook gewoon belasting laten betalen. En tot je grote verbazing blijkt dan dat je eigen land er nog een beetje welvarender van wordt ook.

2 Start hulpprogramma’s tegen de armoede en de honger

Denk dan ook eens een halve eeuw terug en kijk hoe het Duitsland en Japan vergaan is. Onze grote vijanden in de Tweede Wereldoorlog werden door onder meer het Marshallplan weer op de been geholpen en behoren nu tot de welvarendste landen ter wereld. Dat betekent meteen ook dat ze tot de minst agressieve landen ter wereld gerekend kunnen worden. Dat pleit ervoor niet alleen armoede en honger in de allerarmste landen te bestrijden, maar ook landen die ons niet vriendelijk gezind zijn af en toe te helpen, al is het maar door er handel mee te gaan drijven. Al het geld, al die miljarden, die nu aan oorlogen besteed worden kunnen zo constructief worden ingezet, en alle banen die er dan verdwijnen in de oorlogsindustrie komen hier weer terug.

3 Denk werelds

Bush, Cheney, Rumfeld en al die andere ultrarechtse leiders die nu in Amerika aan de macht zijn, zijn voor hun gevoel ook echt aan de macht, en dat leidt in dit geval ook tot machtsmisbruik. Je kunt ook op een positieve, constructieve manier in de wereld staan en ervoor zorgen dat mensen en landen geen oorlog met elkaar voeren, maar met elkaar gaan praten, en blijven praten. Dat kost tijd, en het is heel wat minder fotogeniek dan een oorlog, maar het levert op de iets langere termijn wel degelijk een veiliger wereld op. En ga dan ook met iedereen praten. Ga naar Iran, naar Cuba, neem cadeaus mee (hef het handelsembargo met Cuba eindelijk eens op) en ga praten, praten en nog eens praten.

Aan Bush met zijn armzalige IQ van 120 (dat vind ik voor een wereldleider wel zeer bedroevend) is dit verhaal niet besteed, maar ik hoop dat er toch een keer een ommekeer komt waarin dit alternatieve plan werkelijkheid kan worden.

(12 september 2006)