(Alle hieronderstaande feiten over mieren zijn wetenschappelijk aangetoond)

Landgenoten.

Vandaag gedenken wij de geboorte van deze hoop tienduizend jaar geleden. Het is slechts een korte tijd in ons bestaan op deze wereld. Toch hebben wij in deze tijd grote werken weten te verrichten. Ons land reikt nu vijftig verdiepingen diep onder het aardoppervlak en torent daar zestig bovenuit. Tweehonderd kilometer geplaveide tunnels geven ons verkeer onbelemmerde voortgang. Twintig miljoen individuen wonen en werken in ons rijk. Ruik naar uw koningin. Ik ben uw aller moeder en richt mij de gewoonte getrouw ook tijdens deze feestelijke kerstviering weer tot u.

Allereerst gedenken wij de strijders en werkers die het afgelopen jaar voor ons gevallen zijn in de veldslagen. Wij voerden weer oorlogen met niet geallieerde volken. Dankzij onze moed en de overmacht van onze zuurspuiters wisten we in alle gevallen de overwinning te behalen. De opmars van vreemde volken blijft echter een zorgwekkende constante in onze honderdmiljoenjarige geschiedenis. De strijd met hen zal ook in het komende jaar bloedige offers eisen. Daarom is het goed wanneer wij in onze samenleving niet trachten de dood te ontkennen. Ik weet dat het een zware opgave is om met de dood te leven. Hoe vaak niet lijkt de dood te vroeg te komen. Een levenslijn wordt afgebroken en het verleden blijft onvoltooid. De onverbiddelijke grens die aan ieder leven wordt gesteld, confronteert ons met de eigen eindigheid en met het sterven als deel van ons bestaan. Bedenkt dat sterven geen ziekte is, maar een afscheid nemen, waarbij juist het leven heel indringend wordt beleefd en emoties intens worden ervaren. Het is onze naderende dood die ons korte leven des te kostbaarder maakt.

Naast leed is er echter ook vreugde te delen. Wij hebben het afgelopen jaar boodschappers uitgezonden en onze alliantie met twintig rijken weten uit te breiden. Zij omvat nu vijftienduizend rijken verspreid over een gebied van tachtig hectare en een bevolking van driehonderd miljard individuen. Ook dit jaar hebben wij onze kuddes melkvee weten uit te breiden en de ondergrondse verbouw van paddestoelen verdubbeld tot twee kilo. De productie bladluishoningdauw steeg naar vijftig liter terwijl onze kuddes lieveheersbeestjes het dubbele afgaven. Wij fermenteerden twee liter alcohol voor recreatieve doeleinden. In totaal verplaatsten wij het afgelopen jaar een ton grond. Onze verkenners brachten vele kilometers nieuwe geursporen aan naar nieuwe en profijtelijke jachtgronden.

Belangrijker dan voorspoed is evenwel de liefde. Liefde vormt het cement van ons rijk. Niemand van onze twintig miljoen ingezetenen was ook maar een moment hongerig. Een ieder voedde onmiddellijk zijn naaste uit zijn eigen sociale krop zodra hij bij hem geurmoleculen ontwaarde die op een laag calorisch niveau wezen. Onze samenleving dankt zijn voorspoed aan een grote mate van specialisatie. In de honderdmiljoen jaar van onze geschiedenis zijn wij allen vergroeid met onze taak. Voedsters, werksters, krijgsvrouwen of voor de voortplanting geschikte volksgenoten, allen zijn op hun taak gebouwd. Voor mij zijn allen gelijk en van even grote waarde voor het voortbestaan van ons volk. Laat daarom de geurmoleculen van mijn communicatie doordringen tot de diepste en hoogste niveaus van ons land, zodat een ieder ruikt wat wij bij deze tienduizendste jaarwisseling afscheiden. Bedenkt dat wij in verantwoordelijkheid voor elkaar leven. Ik wens u allen een gezegend jaar tienduizendenéén.