Wanneer men tegenwoordig iets met nadruk wil beweren kan het geen kwaad aan te vangen met: “wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat …”.

Zo heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat het eten van chocolade de kans op gaatjes in het gebit verkleint en dat melk het belangrijkste gezondheidsrisico is voor jonge kinderen. Cynthia Crossen noemt deze onderzoeksresultaten in de “Wall Street Journal” als voorbeelden van misinformatie zoals die door belangengroepen in de openbaarheid gebracht worden.

Het eerste ‘feit’ is afkomstig van de M&M/Mars Company en de tweede bevinding van een strenge vegetarische groep. In haar boek: “Tainted Truth: The Corruption of Fact in the Information Age”, wijst Crossen erop dat het de opdrachtgevers van onderzoek zijn die de waarheid in pacht hebben. Maar dat is niet het enige. Sommige onderzoeksresultaten komen niet in de kraam van sommige maatschappelijke groeperingen van pas.

Zo is er in de Verenigde Staten een belangrijke puriteinse lobby die invloed heeft op de publicatie van bepaalde onderzoeksuitkomsten. Gedurende het presidentschap van Bush heeft deze groep veel tegengehouden. Volgens David Grimes, vicevoorzitter van de afdeling gynaecologie en voortplantingswetenschappen aan de universiteit van Californië, is om die reden al die tijd ten onrechte beweerd dat de anticonceptiepil riskant voor de gezondheid zou zijn. Hij geeft een hele lijst van researchbevindingen die het grote publiek niet hebben gehaald.

Vrouwen die de pil langer dan tien jaar slikken hebben maar liefst tachtig procent minder kans om eierstokkanker te krijgen dan vrouwen die de pil niet slikken. Eierstokkanker is de meest dodelijke gynaecologische ziekte. De kans op eierstokkanker wordt kleiner naarmate de vrouw de pil langer slikt, terwijl de bescherming duurt tot vijftien jaar nadat zij het pilgebruik heeft gestaakt. Pilgebruiksters hebben ook vijftig procent minder kans op baarmoederkanker, de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Daarnaast reduceert de anticonceptiepil de kans op bekken- en eileider­ontsteking met vijftig procent en de kans op buitenbaarmoederlijke zwangerschap nadat het pilgebruik gestaakt is met negentig procent. Tenslotte verdwijnt de kans op bloedarmoede door overmatige menstruatie.

Grimes noemt de positieve werking het best bewaarde geheim in populaire publicaties over orale anticonceptie.In ons land zien we iets dergelijks met de Becel/Hartstichting lobby, die het nuttigen van dierlijk vet in de ban gedaan heeft omdat het de kans op hart- en vaatziekten zou vergroten. Het feit dat uit alle belangrijke studies blijkt dat het reduceren van het cholesterolniveau in het bloed door dieet of medicatie geen invloed heeft op de sterfte en zelfs schadelijk kan zijn, wordt niet elke dag gehoord.

Een aardig onderzoek, waar ook niets meer van vernomen zal worden is van de Deense arts en gezondheidswetenschapper Peter Schnohr, die het verband onderzocht van het eten van eieren en cholesterol in het bloed. Het is van belang te weten dat er twee soorten cholesterol in het bloed voorkomen, een goede: HDL, die het cholesterol uit de bloedvatwand verwijdert en een slechte: LDL, die zorg draagt voor de afzetting van cholesterol in de vaten.

Schnohr liet een groot aantal gezonde mensen bovenop hun normale dieet elke dag twee eieren eten en mat na zes weken de cholesterolgehaltes. Wat bleek ? Het gezonde cholesterol was met vijftien procent toegenomen en het schadelijke licht afgenomen. In een bekend Amerikaans medisch tijdschrift werd in 1991 al gewag gemaakt van een achtentachtigjarige man met normale cholesterolspiegels die al decennia lang vijfentwintig eieren per dag at. Ook dit nieuwtje mocht de pers niet halen.