De vrouw is kieskeuriger dan de man wanneer het gaat om een partner voor de voortplanting. Volgens sociobiologen is dat logisch. Ze heeft immers maar een beperkte hoeveelheid eicellen en vruchtbare jaren tot haar beschikking, terwijl de man miljoenen spermatozoïden kan rondstrooien.

Zoals bekend is, gaan vrouwen bij de keuze van een vader voor hun kind niet alleen op het uiterlijk af. Dacht men vroeger dat het karakter van de man een belangrijke rol speelde, tegenwoordig wordt meer en meer duidelijk dat de keuze voor een niet onbelangrijk deel bepaald wordt door de neus. Dat wil zeggen door de geur van de man. Hoe die ruikt wordt bepaald door een cluster genen, dat ook verantwoordelijk is voor zijn immuunsysteem. Het immuunsysteem regelt de afweer tegen ziektekiemen. Het cluster heet ‘major histocompatibility complex’ ofwel MHC. Van muizen was al bekend dat de vrouwtjes mannnetjes kozen met een zo verschillend mogelijk MHC. Daardoor wordt inteelt voorkomen en ontstaat bij nakomelingen een zo gevarieerd mogelijk afweersysteem. Vroegere experimenten, waarbij vrouwen aan T-shirts moesten ruiken waarin mannen een nacht geslapen hadden, toonden aan dat ze T-shirts van mannen met van hen verschillend MHC het lekkerst vonden.

Je zou kunnen denken dat deze natuurlijke gang van zaken verstoord wordt door het gebruik van parfum. Uit een onderzoek uit 2001, gepubliceerd in Behavioral Ecology, door Claus Wedekind van het Duitse Max Planck Instituut en Manfred Milinsky van de Universiteit van Edinburgh blijkt dit echter niet. Ze deden onderzoek naar de waardering van parfums. Hoewel de grote parfumhuizen elk jaar met nieuwe geurlijnen komen, blijven de ingrediënten daarvan opvallend gelijk. Parfumrecepten uit de Bijbel bevatten dezelfde stoffen en er zijn aanwijzingen dat ook in het oude Egypte met dezelfde geuren werd gewerkt. De duurste ingrediënten zijn amber en muskus. Amber wordt uit de darmen van de walvis gewonnen en muskus uit de geurklier van een Aziatisch hert.

Wanneer mensen parfums kiezen zou het kunnen zijn dat ze onbewust luchtjes kiezen die hun natuurlijke geur versterken. De onderzoekers namen bloedmonsters om de MHC’s te bepalen en vroegen de proefpersonen welke parfumgeuren ze bij zichzelf lekker vonden en welke bij mogelijke partners. De voorkeuren bleken samen te hangen met de MHC-constellaties. Geuren die bij een partner lekker werden gevonden verschilden van de luchtjes die op het eigen vel gewaardeerd werden. Vooral andere geuren bij partners met een zo verschillend mogelijk MHC scoorden hoog. Het lijkt erop dat hier een belangrijk mechanisme ontdekt is om mensenkinderen te voorzien van een zo goed mogelijk immuunsysteem.

Een vrouw zou om die reden bij de keuze van een vader voor haar kinderen het best geblindoekt kunnen zijn.