Drinken is gezond. In het Engelse medische tijdschrift The Lancet stond een onderzoeksverslag waaruit bleek dat mensen die drie of vier glazen alcoholhoudende drank per dag dronken een 50

procent kleinere kans op hart en vaatziekten hadden dan geheelonthouders. Het British Medical Journal kwam met een onderzoek waarbij zeven glazen per dag een sterk verminderd risico op hartaanvallen met zich bracht.

Het ligt nu voor de hand te denken dat deze betere gezondheid veroorzaakt wordt door de drank. Dit is een denkfout. Het enige dat beweerd kan worden is dat in de groep drinkers veel minder hartaanvallen voorkomen dan in de groep onthouders.

In een ander bekend onderzoek kwam men tot de conclusie dat een eerste coïtus op de grond sterk correleerde met het optreden van baarmoederhalskanker op latere leeftijd, na de tweede wereldoorlog werd in Australië een sterke correlatie gevonden tussen de toename van het dragen van nylonkousen en longkanker bij vrouwen. Men brak zich het hoofd over de werking van deze oorzaken.

Tegenwoordig denkt men dat baarmoederhalskanker mede veroorzaakt wordt door smegma op ongewassen pikken. De gewoonte te baden is meer populair bij mensen met een badkamer, in behuizingen waar waarschijnlijk ook meerdere slaapkamers kunnen worden aangetroffen. In Australië waren in de oorlog geen nylonkousen en sigaretten te krijgen.

Over het risico van een hartinfarct zijn nog allerlei andere interessante uitkomsten van onderzoek bekend. Zo hebben weduwnaars een twee keer zo grote kans hieraan te sterven dan gehuwde mannen, waarbij het risico vlak na de dood van de partner het grootst is. In het algemeen wordt gesteld dat het hebben van bevredigende sociale contacten een zeer gunstige uitwerking heeft op hart en vaten.

Er is zelfs onderzoek waaruit blijkt dat bejaarden die een huisdier op hun kamer in het tehuis mogen houden minder snel aan een hartaanval doodgaan. De verschillen tussen dergelijke groepen zijn veel groter dan die bij risicofactoren als roken en de hele dag op je krent zitten.

Terug naar de drinkers. Het zou denkbaar zijn dat lieden die dagelijks vijf glazen drinken meer bevredigende sociale contacten hebben dan blauwe knopers. Iedereen weet dat een fles wijn bij de maaltijd een onmiskenbare verbetering van het peil en de satisfactie van de conversatie teweegbrengt. Dit moet ook zijn invloed hebben op de kwaliteit van het vriendennetwerk van de beide groepen.

Tevens leidt deze drankgewoonte als bekend tot een rooskleuriger inschatting van de waarde van dit aardse bestaan. Bekend is dat somberheid een verwoestende werking heeft op het afweersysteem. Neerslachtigheid leidt tot tal van kwalen.

Interessant is ook dat in de Europese landen aan de Middellandse zee veel minder hart en vaatziekten voorkomen. Men schreef dit vroeger toe aan de olijfolie, nu zal de wijn er wel bij gehaald worden. Buiten zicht blijft de stemmingsverbetering die lekker eten en drinken met familie en vrienden teweegbrengt. Dat is jammer.

Het zal nog wel even duren voordat de Heilig Hartstichting de propaganda voor een ascetisch trimmend bestaan ombuigt in een meer wetenschappelijk verantwoorde richting. Te denken valt aan de slagzin: “een dag zonder vrienden en wijn is als een dag zonder zon.”