Bij de beschouwing van de waarde van arbeid voor zelfverwerkelijking en gezondheid wordt een belangrijk aspect gewoonlijk over het hoofd gezien. Bedrijven en andere arbeidsinstellingen lijken op scholen en universiteiten. Ze brengen gelijkgezinde leeftijdsgenoten samen en stimuleren hen met elkaar te communiceren. Mensen die samenwerken in een organisatie lijken op elkaar wat betreft sociale klasse, opleidingsniveau, inkomen, interesses en opvattingen. Door sollicitanten te screenen op inpasbaarheid in de organisatiecultuur worden op elkaar lijkende typen uitgezocht. En, gelijken trekken elkaar aan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de werkplek de belangrijkste plaats voor seks en romantiek is. Volgens recente Amerikaanse onderzoeken heeft tachtig procent van in organisaties werkzame personen een romantische relatie gehad met een collega of is daarvan direct getuige geweest. Grote ondernemingen kunnen beschouwd worden als relatiebureaus. De kantoorromances zijn meestal niet platonisch van aard. Ook de geneugten van uitgestelde bevrediging worden niet steeds onderkend.

In een artikel in Psychology Today werd gerapporteerd dat een kwart van alle onderzochte werknemers wel eens seks op de werkplek had gehad. Achttien procent claimde bovendien dat dit tijdens kantooruren was gebeurd. Twee derde van de stellen die via het werk tot stand komen tracht de relatie geheim te houden. Dat lukt meestal niet. Wanneer de relatie openbaar wordt, zijn de collega´s meestal ondersteunend. Tenminste wanneer er echt sprake is van iets moois met vooruitzichten. Buitenechtelijke avonturen en verhoudingen tussen leidinggevenden en ondergeschikten vallen minder in de smaak.

De psycholoog Quinn van de universiteit van Michigan, die onderzoek deed naar het verschijnsel, meldde: “Wanneer twee participanten gezien worden als oprecht verliefd, heeft dit een andere betekenis dan wanneer een man gezien wordt als altijd op zoek naar een nieuwe verovering of een vrouw als doende zich op deze wijze naar de top van de organisatie te werken”. Het ergst zijn verbroken relaties. Dit kan leiden tot koude kantooroorlog en klachten wegens seksuele intimidatie Het zal duidelijk zijn: werk en gezondheid zijn onlosmakelijk vervlochten. Een bevredigend liefdesleven is per slot een belangrijke voorwaarde voor een lang en gezond leven.

 

(Deze column van Peter Bügel verscheen eerder in het blad G van de GGZ)