Elke tijd heeft zijn eigen waarheid, maar vreemd genoeg geloven mensen altijd dat de actuele inzichten meer waar zijn dan de vroegere. We ontdekken immers steeds meer en begrijpen daardoor de werkelijkheid steeds beter. Een goed voorbeeld van deze wijsheid is het hedendaagse inzicht in voeding. Tegenwoordig weten we dat veel groenten en fruit, volkorenbrood en weinig vlees de gezondheid bevorderen. Vroeger wist men dat nog niet.

Zo schreef de beroemde Engelse arts Sir Thomas Brunton in 1878 in “The Practitioner”, dat de belangrijkste oorzaak voor tuberculose de hoge boterprijs was. Voor zwaar mentaal werk schreef hij een dieet met overvloedig vet spek en bacon voor. Hij beschreef een geval van een overspannen man die hij genezen had met vet vlees en whisky. Zelf begon hij de dag altijd met een pond gebakken bacon. Hij stierf in 1916 op 72-jarige leeftijd.

Tot de jaren vijftig beval de medische professie dierlijk vet en veel vlees nog aan als dieet voor een goede gezondheid. Vanaf de jaren vijftig begonnen deze produkten echter in een steeds kwadere reuk te staan. Een nieuwe waarheid diende zich aan. Op dit moment is het zo dat in de Verenigde Staten het voedsel wordt onderverdeeld in goed en slecht. Slecht zijn boter, eidooier, bacon, spek en vooral rood vlees. Tegelijkertijd is de notie in opkomst dat de mens zoals we die nu kennen het eindprodukt is van miljoenen jaren evolutie en dat dit eindprodukt precies geschikt was voor de eisen die de harde prehistorie aan de holbewoner stelde. Een zittend bestaan en vet eten zijn de dood voor dit wezen.

Dit gedachtengoed wordt in Frankrijk in praktijk gebracht door de “instincto’s”. Die zijn van mening dat je bij eten je instincten moet volgen en dat alles mag, mits het natuurlijk en vooral rauw is. Dieren koken immers ook niet. Het zal niemand verbazen dat wetenschappers die roepen dat veel vlees eten juist goed is momenteel enige opschudding veroorzaken in Amerika. Het gaat om de arts Loren Cordaine en de antropoloog Boyd Eaton van de Colorado State Universiteit. Zij zijn van mening dat een paleolithisch dieet het beste is voor onze gezondheid.

Volgens hen aten de holbewoners 40.000 jaar geleden juist ontzettend veel vlees, wat wortels en knollen en heel weinig fruit. Zo’n holbewonerdieet is dus precies het tegenovergestelde van de waarheid van de hedendaagse voedseldeskundigen. De wetenschappers noemen het hedendaagse Amerikaanse dieet welvaartsondervoeding. Meer vlees is de boodschap. Wel moet bedacht worden dat de elanden en mammoeten een ander soort vlees afgaven dan de hedendaagse boerderijdieren. Met name het soort vetzuren waarvan bekend is dat ze gezond zijn komen bij het wild veel meer voor.

In een proef met een groot aantal vrijwilligers, die langere tijd dit paleolithisch dieet volgden, bleken de vet en cholesterolniveau’s, die men in Amerika zo belangrijk acht, aanzienlijk gedaald. De goede vetzuren ook wel omega3-vetzuren genoemd zouden ook weldadig zijn voor het brein. Cordaine gelooft dan ook dat de ommekeer van een vegetarisch naar een vleesdieet het begin inluidde van de evolutie van het brein zoals we dat nu kennen. Wellicht om die reden hadden de jagende Neandertalers een groter brein dan wij.

Hoe het zij, als deze nieuwe waarheid over voeding doorbreekt zullen ketens McNimrods straks overal op de wereld de beste driedubbele bisonhamburgers serveren in decoratieve uitspanningen met stalagmieten en stalactieten. Actuele inzichten zijn per slot altijd meer waar dan oude koek.