actie van de belangenvereniging balans


Brief aan zorgverzekeraar Geové en het Ministerie van Volksgezondheid

Haren, 2 september 2004  

LS, 

Onze dochter is enkele jaren geleden door een jeugdpsychiater van De Riagg gediagnosticeerd – ze bleek ADD te hebben, een ernstige concentratiestoornis. Ze had het in zo’n ernstige mate dat ze soms een gevaar was voor zichzelf en, als ze op weg was, ook voor medeweggebruikers (om een onschuldig voorbeeld te noemen – ze stapte al fietsend van haar fiets als ze een dubbeltje op de weg zag liggen).

Het medicijn Ritalin was voor haar een uitkomst, maar had één nadeel. Het moest drie maal daags worden ingenomen. Bij het ontbijt werd er door ons wel aan gedacht, maar op school vergat onze dochter regelmatig om haar medicijn te nemen – dat had uiteraard alles te maken met de aard van haar stoornis.

Nu heeft de huisarts onlangs een nieuw medicijn voorgeschreven dat voor onze dochter en ons een uitkomst is. Het gaat om tabletten met een verlengde afgifte, waardoor één tablet bij het ontbijt voldoende werkzaam is voor een hele dag. Het gaat om het medicijn Concerta van de firma Janssen-Cilag BV.
Tot onze grote verbazing wordt dit medicijn echter niet vergoed, terwijl het toch een wezenlijk ander medicijn is dan Ritalin. En met “wezenlijk anders” bedoelen we dat dit medicijn bij uitstek geschikt is voor kinderen met de concentratiestoornis ADD of ADHD. Het betekent voor onze dochter niet alleen dat ze niet meer bang hoeft te zijn dat ze haar medicijn vergeet te nemen, maar ook dat haar dag stabieler verloopt, zonder pieken en dalen, en dat is pure winst.

We willen u dan ook met klem vragen dit medicijn te vergoeden, omdat het voor ons op den duur onbetaalbaar is (dertig tabletten kosten ons  € 49,98) , terwijl onze dochter er eigenlijk niet zonder kan. Wij begrijpen dat ziektekostenverzekeraars altijd wat achter de praktijk aanlopen, maar ik verzoek u toch in dit geval wat vaart te maken met het vergoeden van juist dit medicijn.

Met vriendelijke groet,

HM en HA


Antwoord van ziekenzorgverzekeraar Geové:


Geachte heer Moors,

Hierbij reageren wij op uw e-mail van 2 september. Het ziekenfonds biedt een gedeeltelijke vergoeding voor Concerta. Echter, er zit een aanzienlijke eigen bijdrage op dit medicijn. Er is helaas geen mogelijkheid deze eigen bijdrage vergoed te krijgen.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen bezoek dan onze internetsite www.geove.nl.

Met vriendelijke groet,
Mevrouw J.W. Westenbrink
Manager Frontoffice


Beste mevrouw Westenbrink,

Kunt u mij dan ook uitleggen waarom dat niet mogelijk is? Ik heb geprobeerd u uit te leggen waarom Concerta een wezenlijk ander medicijn is dan Ritalin, dus ik begrijp simpelweg niet waarom het ziekenfonds geen volledige vergoeding biedt.

Met vriendelijke groet,
Holly Moors


Geachte mevrouw Moors,

Hierbij reageren wij op uw e-mail van 3 september. Het is niet zo dat wij uw toelichting niet begrepen hebben. De vergoedingen voor medicijnen zijn vastgelegd in de Ziekenfondswet. Hierin is onder andere bepaald dat Concerta een hoge eigen bijdrage heeft voor de verzekerde. Wij moeten als ziekenfondsverzekeraar deze bepalingen volgen, waardoor uw vergoeding helaas beperkt blijft.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen bezoek dan onze internetsite www.geove.nl.

Met vriendelijke groet,
Mevrouw J.W. Westenbrink
Manager Frontoffice


Mevrouw Westenbrink,

Dat is een helder verhaal, maar de vraag die voor ons nu belangrijk is, is de volgende: tot wie moeten wij ons wenden om Concerta wél vergoed te krijgen? Ik neem aan dat de Ziekenfondswet regelmatig bijgesteld wordt als het gaat om medicijnen die wel of niet vergoed worden? Wie bepaalt dit, en kunnen wij daar enige invloed op uitoefenen?

Met vriendelijke groet,
Holly Moors


Geachte mevrouw Moors,

Hierbij reageren wij op uw e-mail van 6 september. Er is een procedure in het leven geroepen voor afgewezen vergoedingen. Deze procedure kent een aantal te volgen stappen. Wij sturen u de brochure Bezwaren en Klachten. Hierin kunt u de te volgen stappen nalezen.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen bezoek dan onze internetsite www.geove.nl.

Met vriendelijke groet,
Mevrouw J.W. Westenbrink
Manager Frontoffice


De brochure “Bezwaren en Klachten” ontvingen we een week later, maar daar werden we uiteraard niets wijzer van – we weten nu hoe je een klacht moet indienen, maar je kunt moeilijk gaan klagen omdat je vragen niet goed begrepen worden.