Geachte vertegenwoordiger van D66, 

Hierbij doe ik een dringend beroep op u: Laat het sociale gezicht van D66 zien, maak u nú hard voor een Generaal Pardon voor langverblijvende (4-17 jaar) asielzoekers die onder de oude regeling voor 1 april 2001 asiel aanvroegen. 

Dwingt u alstublieft nú deze concessie af bij CDA en VVD, verlos Nederland van deze nationale schande en laat D66 de geschiedenis in gaan als de partij die dit mogelijk maakte. Maak een einde aan het huidige, onmenselijke en niet functionele beleid:

  • Offer niet 26.000 onschuldige mensen zo meedogenloos op als afschrikwekkend voorbeeld voor hen die misschien nog moeten vluchten en als genoegdoening voor Nederlanders die haat koesteren tegen tweede en derde generatie islamitische probleemjongeren:   

  • Stop het scheiden van gezinnen, het weghalen van moeders bij baby’s en kinderen;

  • Stop het deporteren van bejaarden en ongeneeslijk zieken;

  • Stop het (langdurig) detineren van kinderen;

  • Stop het deporteren van hier opgegroeide tolerante en geëmancipeerde pubers naar landen waar dit gedrag wordt bestraft met vervolging en uitsluiting;

  • Stop de slopende onzekerheid van mensen die een deel van hun leven kwijt raakten in eindeloze nutteloosheid door de bureaucratie van de IND;

  • Stop de deportatie van mensen die na eindeloos wachten onderdeel werden van onze samenleving.

  • Laat zien dat D66 een democratische partij is die geen onderbuikgevoelens aanwakkert maar luistert naar de redelijke wens van het grootste deel van de Nederlandse bevolking.

Hoogachtend

 
 

terug naar de startpagina van moors magazine

»