Ik heb er hier al eens eerder voor gepleit de grenzen gewoon open te gooien. Ik heb de nervositeit over “al die mensen die hier dan maar binnenstromen” nooit goed begrepen. Als ik in Nederland tegenwoordig iets in die geest roep begint iedereen meteen te steigeren, en denkt men dat ik dat alleen zeg om te provoceren. Dat is niet zo, ik ben er oprecht van overtuigd dat Nederland er beter aan zou doen de grenzen gewoon open te stellen voor iedereen die ervoor kiest hier te komen wonen en werken.

Gelukkig is er nu ook uit wetenschappelijke hoek een grondig onderbouwde poging gedaan de mythes rond immigratie kritisch tegen het licht te houden. De voor velen waarschijnlijk verbijsterende conclusie die Nigel Harris in zijn boek Thinking The Unthinkable trekt is dat het voor alle partijen beter zou zijn als de grenzen van de welvarende westerse landen open zouden gaan. De angst voor een vloedgolf van migranten is volkomen onterecht. Sterker nog, wij en onze economie zijn behoorlijk afhankelijk van al die migranten.

Harris laat aan de hand van allerlei voorbeelden zien dat immigratie zowel de rijken als de armen rijker maakt. Bovendien betoogt hij dat immigratie de beste kuur is tegen racisme, onverdraagzaamheid en ongezond nationalisme. Een verademing van een boek dat verplichte kost zou moeten zijn voor elke politicus die nu een Tweede Kamerbankje bezet.

  • Nigel Harris – Thinking The Unthinkable – (the immigration myth exposed) – IB Taurus Publishers ISBN 1-86064-671-9