NRC Handelsblad is zonder enige twijfel de beste en beschaafdste krant van Nederland. Een echte, ouderwetse kwaliteitskrant, onafhankelijk, onbevooroordeeld, onpartijdig en neutraal, zoals een echte kwaliteitskrant hoort te zijn.

Daarom was ik extra geschokt toen ik hoorde dat NRC Handelsblad een paar kleine beleidswijzigingen heeft doorgevoerd die wat mij betreft behoorlijk veelzeggend zijn. Er is onder meer een nieuwe chef Kunst en Cultuur aangesteld die besloten heeft dat de krant geen aandacht meer zal besteden aan wereldmuziek.

Laat dat laatste even goed tot u doordringen, beste lezer. NRC Handelsblad zal geen aandacht meer besteden aan wereldmuziek. Dat betekent nogal wat, in deze tijden. Dat betekent dat de verwildering en verrotting zelfs tot in de beschaafdste aller kranten is doorgedrongen. Muziek van over de grenzen is vanaf nu voor deze krant dus alleen nog interessant als het om westerse muziek gaat. Pop, jazz, klassiek, rock en vooruit, folk en singer/songwriters. Maar wereldmuziek, nee dank u, dat vinden onze lezers echt te moeilijk, en te confronterend wellicht?

Ik had altijd de stille hoop dat juist een krant als NRC Handelsblad pal zou blijven staan voor de waarden van een beschaafde samenleving waarin ruimte is voor alle culturen. En ik had gehoopt dat juist in deze barre tijden de wereldmuziek, die bloeit als nooit tevoren – denk aan de vele magnifieke fusie-orkesten als NoBlues of Barana – juist extra aandacht zou krijgen in onze kwaliteitspers.

Maar helaas, het beleid wordt stilletjes bijgesteld – er wordt blijkbaar van uitgegaan dat ook de NRC-lezer sympathie heeft voor het gedachtegoed van vreemdelingenhatend Nederland. Daar word ik, eerlijk gezegd, buitengewoon treurig van.

 

 

HM, 19 augustus 2011 

terug naar de startpagina van moors magazine

« | »