TNT Post heeft het moeilijk. Dat beweert het bedrijf althans. Als ik kijk hoeveel ze aan pakjespost verdienen verbaast me dat, en ook als ik merk hoe ze er verder nog wat bijsprokkelen. Vorige week moest ik € 18,75 aan een postbode betalen om een pakje uit Amerika in ontvangst te mogen nemen. Invoerrechten en BTW. Het bleek om een ongevraagd opgestuurd recensieexemplaar van een boek te gaan. In de pakbon stond duidelijk dat het om een “complimentary copy” en een “review copy” ging, dus ik vroeg TNT om teruggaaf van dat bedrag. Daar kreeg ik het volgende antwoord op (let vooral op de laatste alinea).
 


brief van tnt post

tweede pagina...

Een paar kleine aantekeningen bij deze brief. Er staat dat er 19 procent BTW is verschuldigd, terwijl voor een boek maar 6 procent BTW wordt gerekend.
Verder is het aardig om te lezen dat ik “niet aan de bovengenoemde gedachtenstreepjes voldoe”.


Mijn antwoord:

Beste B,
 
Vandaag kreeg ik je afwijzing op mijn verzoek om teruggaaf.
Je verwarrende brief eindigt met de zin: Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Welnu. Ik heb nog wat vragen.
Om te beginnen kreeg ik ongevraagd een recensie-exemplaar van een boek toegestuurd met het verzoek dat boek te bespreken. De uitgever geeft in zijn pakbon en de andere papieren die ik je stuurde duidelijk aan dat het hier om een kosteloos exemplaar gaat, dat in de winkel weliswaar 75 dollar zou moeten gaan kosten, maar dat in dit geval letterlijk waardeloos is. Dat wordt zeer duidelijk aangegeven (“complimentary copy”).
Ik krijg voor die recensies niet betaald, maar als ik zelf dan ook nog eens een bedrag van 18 euro of daaromtrent per boek kwijt ben, dan wordt het wel erg onaantrekkelijk om nog recensies te schrijven.
Maar goed, als ik dan een euro of zes invoerrechten zou moeten betalen zou ik dat nog een redelijk bedrag vinden, maar aan het eind van je brief meld je doodleuk dat TNT Post “voor het doen van de formele aangifte ten invoer inklaringskosten” maar liefst € 12, 50 rekenen. Dat verbaast me zeer – jullie doen dus het werk van de douane en rekenen daar 12,50 voor, waardoor ik in plaats van 6 euro nu het driedubbele kwijt ben? Dan heb ik toch veel liever rechtstreeks met de douane van doen. Of begrijp ik iets niet helemaal goed? Graag een bevredigende uitleg.
 
Met vriendelijke groet,
Holly Moors
 

Reactie TNT op mijn mail

Geachte mevrouw Moors,

 
Alle goederen die binnenkomen in de Europese Unie moeten worden aangegeven bij de Douane. Over deze goederen worden BTW en/of invoerrechten berekend. Deze berekening is op basis van de douanewaarde. De douanewaarde is de werkelijke waarde van een goed aan de grens van de Europese Unie.
In uw geval heeft de verzender de waarde van  75,00 US dollar aangegeven met als opmerking ‘Complimetary Copy’. In dit geval kan dat worden gelezen als een gift. Op basis van deze informatie hebben wij aangifte gedaan. Zoals eerder aangegeven moet er ook voor giften BTW en invoerrechten berekend worden als de waarde hoger is dan 45,00 euro.
 
Het doen van een aangifte vereist veel administratieve handelingen. Voor deze administratieve handelingen vragen wij een bijdrage van 12,50 euro. Ik kan u verzekeren dat deze bijdrage conform is aan de handelingen die wij verrichten.  Alle andere partijen die aangiften doen ten invoer voor zowel particulieren vragen een bijdrage voor deze handelingen.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

B (naam laat ik hier weg)
 


Brief aan de douane:

LS 

Een paar weken geleden moest ik voor een pakje ongeveer 18 euro betalen aan de postbode van TNT – invoerrechten en BTW. Omdat ik het pakje anders niet in ontvangst kon nemen heb ik dat bedrag betaald, maar toen bleek dat het om een ongevraagd opgestuurd recensieexemplaar van een Amerikaans boek ging heb ik TNT een verzoek om teruggaaf gedaan. In de pakbon stond namelijk duidelijk aangegeven dat het hier een “gratis complementary copy” betrof. Volgens TNT moet je ook over giften BTW betalen, maar aangezien de waarde van dit boek 75 dollar betrof en de BTW voor boeken 6 procent bedraagt kwam ik op een bedrag van 4,50 dollar, dus nog geen 4 euro.

TNT beweert nu dat zij zoveel administratieve kosten maken dat ze daarvoor wel 12,50 moeten berekenen, wat ik in dit geval tot geen enkele verhouding vind staan met het bedrag dat ik zou moeten betalen als u, als douane, dat bedrag rechtstreeks van mij zou vorderen.
Mijn vraag aan u is nu: waarom besteedt u het incasseren van invoerrechten en BTW uit aan TNT (en jaagt u mij op die manier onnodig extra op kosten)?

Op deze manier wordt het niet alleen voor mij onaantrekkelijk om recensies te blijven schrijven, maar ook voor uitgeverijen om recensie-exemplaren te versturen. Overigens weigerde TNT het bedrag van 18,75 terug te storten.  

Met vriendelijke groet,

Holly Moors


Antwoord van de douane:

ontvangstbevestiging

Los van het feit dat ik hier geen antwoord kreeg op mijn brief vind ik dit een merkwaardige vorm van “het kastje naar de muur” – feitelijk word ik in ambtelijke taal het bos in gestuurd. Er gaat vervolgens een mailtje van mij naar TNT met een kopie van deze brief met het verzoek om mij een originele machtiging te sturen.Mail aan TNT Post met verzoek

Beste B,

 
Naar aanleiding van je antwoord heb ik een brief naar de douane gestuurd, waar ik een vrij onverwacht antwoord op kreeg. Ik kreeg namelijk geen antwoord op mijn vragen, maar het verzoek bij TNT Post een originele machtiging op te vragen (zie de bijgesloten brief van de douane).
Waar het mij vooral om gaat is dat ik de verhouding tussen de douanekosten (volgens mijn berekening in dit geval rond de vier euro, want over een boek hoef je niet, zoals jij eerder meldde, 19 procent BTW te betalen, maar 6 procent), en de daadwerkelijk betaalde kosten absurd vind. Dat jullie administratiekosten in rekening brengen klinkt logisch, maar in het verleden kreeg ik in dit soort gevallen een briefje van de douane waarin stond dat ze een pakje hadden klaarliggen, en dat het doorgestuurd werd zodra ik de daadwerkelijke douanekosten zou overmaken. In dit geval zou ik dan maar een kleine vier euro, oftewel ongeveer één vijfde, hebben hoeven betalen.
Ik wil vooral weten waarom ik tegenwoordig zo extreem op kosten gejaagd word.
Mag ik de ondertekende originele machtiging binnenkort van jou verwachten?
 
Overigens vind ik de communicatie over deze zaak zo opmerkelijk dat ik er een vervolgverhaal van gemaakt heb in mijn dagelijkse internetkrant (twintigduizend unieke bezoekers per week).

Met vriendelijke groet,
Holly Moors


Reactie TNT en hun brief naar de douane

Geachte mevrouw Moors,

Op uw verzoek heb ik een machtiging samen met het originele aangifte naar Douane Eindhoven gestuurd om uw bezwaar in behandeling te nemen, zie pdf bijlage.

Met vriendelijke groet,

(naam)
Declarant
TNT Post Pakketservice

de eventuele kosten...

Hier zien we de glijdende schaal van de bureaucratie volledig in werking – mijn brief is duidelijk niet gelezen door de Declarant die me dit mailtje stuurde (het gaat hier overigens om iemand anders dan degene die me eerdere mails stuurde), en die een brief stuurde naar de douane. Bovendien is het nogal opmerkelijk hoe de eventuele kosten bij mij gedeclareerd moeten worden, en de eventuele teruggaaf naar de rekening van TNT zou moeten. Ik had gevraagd om toezending van een ondertekende originele machtiging, want daar had de douane om gevraagd, maar het verhaal wordt nu steeds ondoorzichtiger, terwijl ik op mijn belangrijkste vraag nog steeds geen antwoord heb. Nog maar een keer dan: waarom moet ik aan TNT een bedrag betalen dat de oorspronkelijke invoerrechten ver te boven gaat? En nogmaals: waarom int de douane niet rechtstreeks?
 


De douane reageert

douane reageert...

De douane werkt niet digitaal, dus kreeg ik weer een brief op 28 mei, waaruit twee dingen blijken: de laatste brief van TNT is duidelijk niet op de juiste plaats terechtgekomen, en ook de dame van de douane blijkt niet goed te kunnen lezen. Ik stuurde vervolgens onderstaand briefje terug met daarbij gevoegd de gehele correspondentie. En dan wachten we weer rustig af.
 


Brief aan de douane

Geachte mevrouw, 

Eerlijk gezegd word ik hier een beetje moedeloos van, want de bureaucratie waar ik dankzij mijn protestbriefje in verzeild ben geraakt helpt me geen steek verder. Om te beginnen met uw laatste brief (die ik voor het gemak meestuur): TNT stuurde mij een mailtje met daarin de mededeling dat ze de machtiging en de originele aangifte naar u stuurden.
Maar daar gaat het mij niet om. Leest u het hele verhaal anders even hier na, dan begrijpt u precies waarom ik lichtelijk gefrustreerd aan het raken ben: (hier stond een link naar deze pagina)

Kort samengevat: waar het mij om gaat is dat ik het verbazingwekkend vind dat ik voor een ongevraagd boek dat ik als recensieexemplaar toegestuurd kreeg (en waarbij in de pakbon duidelijk sprake is van een “complementary copy” en een “review copy”) bijna twintig euro aan invoerrechten moet betalen.
Dan blijkt dat TNT daar het grootste deel (12,50) zelf van in haar zak stopt als “administratiekosten”, en dat ze voor het gemak 19 procent BTW rekenen in plaats van de voor boeken gebruikelijke 6 procent. 

Dat betekent dat ik, als u zelf de invoerrechten zou innen, zoals dat voorheen wel gebeurde, ik nog geen kwart van het bedrag zou zijn kwijtgeweest dat ik nu moest betalen.
Mijn vraag is daarom simpel: waarom besteden jullie het innen uit aan TNT, als dit betekent dat mensen daardoor gigantisch op kosten gejaagd worden? 

Met vriendelijke groet,
Holly Moors


Telefoon van de douane

De heer K van de douane in Roermond belde met de opmerking dat hij uit mijn brieven een zekere frustratie en irritatie proefde. Hij wou me wel even uitleggen hoe het nu precies zat. Op mijn vraag waarom de douane het incasseren van invoerrechten en btw aan TNT heeft uitbesteed reageerde hij met de opmerking dat ik dat toch echt anders moest zien: “Het is net als bij een winkel waar u ook BTW betaalt – dat geld wordt door de winkelier alleen maar doorgesluisd naar de overheid. Het is dan niet zo dat de overheid het innen uitbesteedt. De verschuldigde kosten worden gewoon verrekend. Zo hebben wij als douane een afspraak met de vier koeriersdiensten in Nederland, dat zij het verschuldigde bedrag aan invoerrechten en BTW dat u betaalt doorsluizen naar ons.”

Dat lijkt helder en duidelijk, maar daarmee is nog niet verklaard waarom TNT voor elke transactie standaard € 12,50 rekent. Dat is alsof je een boek van vijf euro in de winkel koopt en de boekhandelaar daar € 12,50 aan administratiekosten overheen gooit. Dan klinkt het ineens absurd, maar TNT doet het wel zo. De verzender had voor het betreffende, zware boek maar liefst veertig dollar aan verzendkosten neergeteld, wat betekent dat de koeriersdiensten hier al woekerwinsten op maken. Dan wordt er nog eens € 12,50 gerekend om een bedrag van € 6,25 te innen, waarbij TNT ook nog een rekenfout maakt, want in plaats van het voor boeken geldende tarief van 6 procent rekenden zij 19 procent. Dat betekent dat je ook nog betaalt voor slecht werk, terwijl de verzender eigenlijk alles wat met verzenden te maken had al betaald had.

Maar goed, ik moet dus niet bij de douane zijn, maar bij TNT.
Overigens had de douane het bezwaarschrift, waarvan TNT beweerde dat ze het verstuurd had, nooit ontvangen.


Mailtje naar TNT

Geachte TNT-ers,

Mijn correspondentie met de douane mondde uit in een telefoontje waaruit vooral bleek dat ik niet bij de douane moet zijn, maar bij TNT.
Ik heb er namelijk geen enkel bezwaar tegen belasting te betalen als dat moet, dus in dit geval, waar het uiteindelijk gaat om een bedrag van zo’n zes euro, vind ik dat niet echt een probleem. Wat ik wél bezwaarlijk vind, en waar ik dan ook nadrukkelijk protest tegen wil aantekenen bij TNT, is het feit dat jullie maar liefst 12,50 euro aan administratiekosten rekenen. Dat is net zo idioot als een boekwinkel die 12,50 extra rekent voor een boek van 5 euro omdat ze er werk van hebben omdat ze BTW moeten innen en afdragen.
Aan portokosten verdienen jullie al meer dan genoeg (voor dit boek moest de verzender bijna veertig dollar aan verzendkosten neertellen!), dus dit extraatje, onder de vage noemer “administratiekosten” vind ik schandalig,
vooral omdat jullie je werk in dit geval niet goed hebben gedaan, want in plaats van het voor boeken gebruikelijke BTW-tarief van 6 procent rekenden jullie 19 procent. Dus ik betaal jullie feitelijk 12,50 voor slecht werk,
waar een gewone winkel daar geen cent voor rekent.
Dáár teken ik bezwaar tegen aan, en niet tegen de douanekosten.

In de hoop dat jullie management hier binnenkort een uitspraak over kan doen teken ik,

Met vriendelijke groet,
Holly Moors


Geen teruggaaf

Begin juli post van TNT – een brief van TNT met een afwijzing van de douane, die mij de vijf euro die ik aan omzetbelasting verschuldigd was niet wil terugstorten. Na een diepe zucht (en twee keer rustig en bedaard tot tien tellen) ging toen deze brief naar TNT:

Aan TNT Post Pakketservice
11 juli 2010
Referentie AO366532

LS, 

Naar aanleiding van uw brief (zie bijgesloten kopie) het volgende. Met de douane had ik al een telefonisch gesprek waarin ik heb duidelijk gemaakt dat ik geen teruggave verwacht van de aan de douane af te dragen omzetbelasting. Waar het mij om gaat, en volgens mij heb ik dat vanaf het begin zeer duidelijk gemaakt, is dat ik teruggaaf verwacht van de € 12,50 die TNT rekent als administratiekosten. Dat bedrag is niet alleen buitensporig hoog maar ook volstrekt ongepast. 

Stelt u zich voor dat u bij de sigarenboer op de hoek een krant koopt waar een prijs op vermeld staat van 2,50 en de winkelier rekent u 15 euro. U zou er even van staan kijken, zelfs als hij uitlegde dat hij BTW moet innen en afdragen en dat hij voor die handeling helaas administratiekosten moet rekenen. Toch is dit exact wat TNT doet. En daarom zou ik alsnog graag zien dat die 12,50 “administratiekosten” op mijn rekening worden teruggestort.
Ik hoop dat ik dit keer echt duidelijk genoeg ben geweest. 

Met vriendelijke groet,
Holly Moors


Antwoord TNT

kort maar krachtig...

Mijn antwoord:

Dat was kort maar krachtig, uw briefje van 11 juli, maar die ene laatste zin roept toch weer wat vragen op. “Kosten voor het indienen van de aangifte”, dat klinkt heel mooi, maar dat zijn toch gewoon de kosten die elke gewone winkelier maakt voor het innen en afdragen van BTW? Niemand haalt het in zijn hoofd daar ook maar een cent voor te rekenen, behalve TNT. En dan ook nog zo’n hoog bedrag? Nogmaals – als een sigarenboer u voor een krant zo’n bedrag extra zou rekenen als “behandelingskosten” zoals u het zo mooi noemt, zou u dat absoluut niet accepteren. Waarom moet ik het van TNT dan wel accepteren? 

En “opslag”? Houdt u mijn pakje ook nog een tijd vast dan? Dat is ook niet erg klantvriendelijk of snel. Bovendien dacht ik dat de verzender van het pakje (dit keer was het een boek waar maar liefst veertig dollar aan verzendkosten voor betaald was!) juist dat bedrag al lang en breed betaald had. 

Kortom: ik vind nog steeds dat u mij onterecht 12,50 rekent. Het gaat me niet om dat bedrag, dat op zich de moeite van deze correspondentie niet waard zou zijn, maar om het principe – u laat me betalen voor iets waar u mij stomweg geen rekening voor kunt uitschrijven. Of iedere winklier in dit land die BTW moet innen en afdragen moet voor die handeling ook 12,50 aan behandelingskosten gaan vragen. Dan is de zaak weer rechtgetrokken. Maar nu betaal ik 12,50 aan door u opgevoerde nonsenskosten, en daar ga ik niet mee akkoord. 

(16 juli 2010)


 

(HM, april, mei, juni en juli 2010)