Door de grofheid van het kettingzaagbeleid van het kabinet Rutte en het bombardement aan bezuinigingen verlies je soms het zicht op de afzonderlijke maatregelen en de gevolgen die ze hebben voor de mensen die ermee te maken krijgen. Voor de mensen in onze samenleving die het al moeilijk hebben wordt het alleen maar moeilijker, op een manier die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Om te beginnen zul jij ook gedacht hebben: “waar gáát dit over?” toen je de kop las: “Het IQ gaat omlaag”. Het gaat in de praktijk om een ordinaire, maar zeer ingrijpende bezuinigingsmaatregel.

Mensen met een IQ tussen 70 en 85, dat zijn mensen met een licht verstandelijke beperking, hebben op dit moment recht op begeleiding, die wordt betaald uit de AWBZ. Die begeleiding hebben ze ook hard nodig, kan ik je verzekeren, want deze mensen hebben om te beginnen al heel wat moeten overwinnen om aan zichzelf toe te geven dat ze het zonder hulp niet redden, en zelfs mét hulp is het leven voor hun nog behoorlijk wat ingewikkelder dan voor iemand met een hoger IQ.

Licht verstandelijk gehandicapt betekent namelijk meer dan alleen maar een beperkt IQ – sociale situaties zijn vaak moeilijk, omdat ze emoties vaak niet herkennen en erg veel moeite hebben dingen in perspectief te plaatsen. Nadenken over morgen, laat staan volgende week, is buitengewoon moeilijk, waardoor ze ook vaak moeite hebben met het nakomen van afspraken. En dan nog wat zaken: hoe ga je om met je buren? Laat je hulp toe? Krijg je een brief die je niet kunt lezen, leg je hem dan in de kast? Een probleem dat je niet ziet lijkt er ook niet te zijn. Daardoor stapelen problemen zich snel op.

Daar komt bij dat deze mensen vaak beïnvloedbaar zijn, waardoor anderen misbruik van ze maken, en ze soms zelfs in de criminaliteit terecht kunnen komen.  De wereld wordt door jongeren met een verstandelijke beperking ook veel negatiever waargenomen dan door mensen met een gemiddelde intelligentie.

Zonder hulp gaan deze mensen van crisis naar crisis. Dat staat hier nu vrij nuchter, maar laat dat even tot je doordringen, want het betekent in het dagelijkse leven van deze mensen echt dat ze van de ene ramp naar de andere ramp strompelen, met ondermeer torenhoge schulden (met dank aan Wehkamp, Neckermann en consorten)en een chaotisch bestaan.

De landelijke overheid heeft besloten mensen met een IQ boven de 70 in de nabije toekomst geen begeleiding, betaald vanuit de AWBZ, meer te geven.

Het is maar één zinnetje uit het kettingzaagbeleid van een asociaal kabinet dat de zwaksten in onze samenleving pakt, mensen die nauwelijks of niet voor zichzelf kunnen opkomen. Schandaliger kun je het niet maken.

(HM, 26 september 2011)