Haren, 14 juli 2003

Aan de Raad van Bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
p/a UWV GAK,
Afdeling Bezwaar en Beroep
 

Geachte Raadsleden,

Voor de duidelijkheid; de hierna volgende brief hoeft u niet als een officieel bezwaarschrift te beschouwen omdat ik me neerleg bij de beslissing van UWV GAK om mijn aanvraag voor WW voor de maand juni 2003 af te wijzen. Toch heb ik er een paar nadrukkelijke kanttekeningen bij, die te maken hebben met de, mijns inziens, zeer gebrekkige communicatie tussen CWI en GAK.

Toen ik me bij het CWI meldde omdat ik werkeloos was geworden verzekerden ze me daar namelijk dat ik mooi op tijd was, en dat ik dus per 1 juni een WW-uitkering tegemoet kon zien. Dat werd nog een keer bevestigd tijdens het tweede intakegesprek, waarbij ik alle mogelijke formulieren moest inleveren. Ik ging er dus van uit dat mijn WW-uitkering per 1 juni zou ingaan. Ik was dan ook onaangenaam verrast toen ik van UWV GAK een afwijzingsbrief kreeg waarin bovendien gesproken wordt over een “fictieve opzegtermijn” van ruim een maand. Nu heb ik weinig kaas gegeten van uw jargon, maar “fictief” betekent in gewoon Nederlands nog altijd “denkbeeldig”. Dat is dus enigszins verwarrend.

Wat ook verwarrend werkt is dat de mensen bij het CWI duidelijk andere informatie verschaften, waardoor ik in eerste instantie het gevoel kreeg dat de willekeur heerst, en dat ik afhankelijk ben van de toevallige ambtenaar die ik voor mijn neus krijg. De één zegt dit, de ander dat, en wie moet ik nu geloven? Inmiddels is me duidelijk dat UWV GAK de beslissende instantie is, maar een fraaie gang van zaken vind ik dit zeer beslist niet.

Met vriendelijke groeten,

Holly Moors