Bidprentjes zijn een katholieke traditie. In plaats van een bedankbriefje kreeg iedereen die rond een begrafenis zijn medeleven betoonde een zogenaamd bidprentje, een klein dubbelgevouwen kaartje met wat summiere informatie over de overledene. Ik vind dat een mooie traditie, omdat je iets tastbaars hebt ter herinnering aan een overleden dierbare. Je ziet hier links twee bidprentjes van mijn grootouders, en helemaal onderaan kun je de tekst lezen die aan de binnenkant van het kaartje van mijn oma aan moeders kant stond. Niet alle bidprentjes waren zo persoonlijk. Vaak stonden er alleen kaal wat simpele gegevens vermeld, als geboortedatum en -plaats en sterfdatum. Toch werden die kaartjes altijd bewaard en gekoesterd. Dat geeft aan dat je toch graag iets tastbaars ter herinnering aan iemand bewaart.

De bidprentjes waren heel erg verbonden met de dood. De traditie wordt nu op een heel andere manier weer opgepakt door Margriet Staal – de Wit, die, toen haar moeder overleed, een boekje maakte over haar leven, met foto’s, herinneringen en een kort levensverhaal. Dat boekje werd, net als vroeger de bidprentjes, verspreid onder iedereen die zijn medeleven betuigd had, en de reacties waren zo positief dat Margriet besloot de traditie echt nieuw leven in te blazen door een uitgeverijtje te beginnen dat dit soort boekjes uit zou moeten geven.

Het boekje dat Margriet voor haar moeder maakte vond ik erg indrukwekkend, al is het maar een klein, bescheiden boekje. In zo’n boekje kun je als nabestaanden in ieder geval wat meer kwijt dan op zo’n miniem bidprentje. En, wat misschien nog wel belangrijker is, je hebt de kans om even wat uitgebreider stil te staan bij een leven. Een leven dat het waard is om herinnerd te worden. Een bidprentje markeert vooral het moment van de dood, een boekje staat stil bij het leven van een dierbaar iemand. Ik ken in ieder geval heel wat mensen die ik zo’n mini-biografie waard acht, en ik hoop dan ook dat Margriet’s uitgeverijtje een succes wordt.

De uitgeverij van Margriet Staal-de Wit heet NaBestaanBoek, en op haar website kun je wat uitgebreider bekijken wat de mogelijkheden van een boekje zijn.

bidprentje voor mijn oma...