1  Waar werd Ved Mehta geboren?

  • In Lahore, (toen nog) India

2  Voor welk Amerikaans tijdschrift was hij ongeveer dertig jaar stafschrijver?

  • The New Yorker

3  Uit hoeveel delen zal zijn autobiografische serie Continents of Exile straks bestaan?

  • Elf delen

4  Welke Amerikaanse schrijver daagde Ved uit tot een vuistduel omdat hij dacht dat Mehta de boel belazerde en dat hij helemaal niet blind was?

  • Norman Mailer

5  Wie vertaalde All for Love in het Nederlands?

  • Jos den Bekker