de ambiance van het literaire kroegleven...

fantaseer je niet een beetje?
in die tijd ben ik in de goot belanddit leven, of aan het plafond gaan hangen...

© Erven Nanne Tepper