het titelgedicht

licht valt van bovenaf door zijn regels...

licht...

© Tsead Bruinja, uit Overwoekerd, Uitgeverij Cossee 2010