gras

een grassoort

tekening uit de grassenatlas...