boulez en stockhausen zijn ook niet voor iedereen

je kunt niet met je rug naar je eigen tijd gaan staan...

een bizarre logica...


zeer langzaam

tot op het allerlaatst volkomen nieuw...

naschrift


© teksten Erik Voermans en het Parool Amsterdam 2016