gesprek met de gevangenisdirecteur

© Mariët Meester 2017 Arbeiderspers

persconferentie

Persconferentie in de gevangenis. Links hoofdbroeder Antonio Martinez, in het midden de gedetineerde, rechts gevangenisdirecteur Angel Herbella.

© foto Jaap de Ruig