tekst van noordzij...

Mooie letters, en let ook eens op de zeldzaam toegepaste zogenaamde vrije regelval. In de meeste boeken is de tekst in een rechthoekig blok geperst, maar als je je woorden en zinnen optimaal wilt spatiëren kom je aan de rechterkant nooit precies zo uit dat er een rechte lijn ontstaat – de tekst danst dan lichtjes langs de kantlijn, zoals hier. Mooi.

Maar ik vind het onbegrijpelijk dat deze vomgever blijkbaar alleen waarde hecht aan de presentatie, en niet aan de inhoud. Ik blijk het toch niet voldoende te vinden me te vergapen aan een perfect gemaakt boek als de inhoud niet interessant genoeg is.
Toch zal ik er nog wel een poos in rond blijven neuzen en speuren, want intrigerend is het wel degelijk.

Lees verder over Noordzij en humor.