illustratie uit het boek...

orwell in moulmein...
blair in birma
...hij was gaan inzien dat hij zelf deel uitmaakte van dat door hem verafschuwde koloniale systeem...


© Marco Daane