situatie nu...

en de situatie zoals hij zou kunnen zijn...

let op de stoep...ook kleine ingrepen hebben effect...

bankjes

verplaatst naar de waterkant...

een dubbele pagina uit het boekje...