de voorplaat in kwestie...

dit wás een straat...
zeur niet, tjalie!...
ongeschoeide voeten gaan ritselend door de dorre bladeen...
zet één eik op de dam...
de kleine jongen van voorheen is nu een grijsaard geworden...
niet vergeten...