79

 

Beantwoord haat met deugd.

Als er vrede is gesloten na een grote vijandschap,

dan is er zeker nog een restant vijandigheid over.

Vrede kan alleen ontstaan door welwillend te handelen.

 

De wijze mens

houdt zich aan zijn deel van de afspraak,

zonder dat hij het nodig vindt anderen te bekritiseren.

Door zich aan zijn deel van de afspraak te houden heeft hij deugd.

Als hij anderen zijn wil probeert op te leggen heeft hij geen deugd.

 

De hemelse dao is niet op zichzelf gericht,

en is altijd met de welwillende mens.

 

 

80

Een klein land met een geringe bevolking;

al zou je er velen van kunnen gebruiken, maak er geen gebruik van.

Zorg dat de bevolking de dood niet licht opvat, en niet de behoefte heeft ver weg te trekken.

Dat ze, hoewel ze boten en wagens bezitten, er niet in plaats nemen.

Dat ze, hoewel ze wapens en harnassen hebben, er niets mee ondernemen.

Zorg dat de mensen terugkeren tot eenvoudige gebruiken. 

 

Als het voedsel hen smaakt,

en ze hun kleren mooi vinden, 

hun situatie als vredig ervaren,

en blij zijn met hun gewoontes,

dan kunnen volkeren dicht naast elkaar bestaan,

zodat hun kippen en honden elkaar kunnen horen kakelen en blaffen,

maar vermijden ze, tot aan hun dood, elke confrontatie.

 

 

81

 

Oprechte woorden zijn niet mooi,

mooie woorden zijn niet oprecht.

Degene die welwillend is, discussieert niet,

degene die discussieert, is niet welwillend.

Degene die kennis heeft, is niet bezig gelijk te krijgen,

degene die bezig is gelijk te krijgen, heeft geen kennis.

 

De wijze mens vergaart niets voor zichzelf,

hij dient de mensen.

Hoe meer hij heeft, hoe meer hij aan de mensen geeft,

waardoor hij nog meer heeft.

 

De dao van de hemel is, voordeel scheppen zonder nadeel te berokkenen.

De dao van de wijze mens is, dienstbaar zijn zonder te wedijveren.