ha, een foutje!...

een ongerijmdheid...

commentaar...

en weer een fout - "kan niet"...