pamflet...

werken met tranen in je ogen
 

Ed van Heijzen is geen schrijver. Hij werkte als controleur bij het openbaar vervoer in Rotterdam, en zijn boekje Werken met tranen in je ogen is te beschouwen als een pamflet van een klokkenluider, een aanklacht tegen de misstanden binnen het openbaar vervoer, gezien van binnenuit.

Het boekje is actueel in het kader van de algemene verontwaardiging die is ontstaan over de onveiligheid van onder meer ambulancepersoneel in Amsterdam. Je gaat die verhalen toch iets genuanceerder bekijken als je bij van Heijzen leest: "Ik durf te stellen dat in mijn werkzame periode bij de RET (het Rotterdamse openbaar vervoersbedrijf) van alle agressie waarvan ik getuige ben geweest, 90 procent was uitgelokt door het RET-personeel."

Laat dat even goed tot je doordringen.

Van Heijzen geeft ook voorbeelden waarbij de agressie wel degelijk van agressieve reizigers kwam, maar hij beweert dat het dragen van een uniform bij veel mensen die in het openbaar vervoer werken machtsmisbruik tot gevolg heeft. Hij geeft daarbij een aantal voorbeelden die doen vermoeden dat er af en toe ook wat echte psychopaten solliciteren op baantjes met uniformmacht. Uitlokken van geweld en dan zelf lachend weglopen blijkt niet zo heel moeilijk. Van Heijzen geeft genoeg voorbeelden die zeer geloofwaardig overkomen.

Het is een boekje dat zeker tot nadenken stemt, en dat op zijn minst zou moeten leiden tot "omgaan met agressie" als extra opleidingsonderdeel voor iedereen die bij het openbaar vervoer, politie, ambulance en andere vergelijkbare functies wil werken.

  • Ed van Heijzen - Werken met tranen in je ogen - Boekscout - ISBN 978-90-8834-434-3

 

terug naar de startpagina van moors magazine