hans vervoort - het bedrijf...

het bedrijf - hans vervoort

Opwinding is het eerste deel van een serie boeken die Hans Vervoort schrijft onder de titel Het Bedrijf. Vervoort noemt het in zijn inleiding nadrukkelijk een roman, en legt ook uit waarom. Na het lezen van die inleiding was ik zelf al om en begon ik het boek meteen te lezen, daarom laat ik die eerste bladzijde hier rechts zien. Oordeel zelf.

Uit die inleiding wordt ook meteen duidelijk dat je hier niet een suf Voskuilachtig, zich voortslepend kantoorboek krijgt dat vooral wil laten zien hoe saai een kantoorbestaan is. Het boek van Vervoort is, hoe vreemd dat ook mag lijken ("scènes uit een kantoorbestaan"), spannend en meeslepend. En als ik eerlijk ben moet ik toegeven dat ik me nu al verheug op het volgende deel.

Dat heeft voor een deel ook te maken met de tegenstrijdigheden die zich in dit specifieke kantoor afspelen. want we hebben het wel over de burelen van Vrij Nederland en Opzij, die het linkse geweten van Nederland vormden in de laatste decennia van de vorige eeuw. Dat er binnen de overkoepelende Weekbladpers, een bedrijf dat eigendom was van de werknemers en waar nadrukkelijk met zelfbestuur werd geëxperimenteerd, ook machtsspelletjes werden gespeeld en dat zich ook hier een hiërarchische structuur aftekende hoeft niemand echt te verbazen, maar Vervoort weet de strijd die daarmee gepaard ging en de tegenstrijdigheden die het allemaal met zich meebracht boeiend te beschrijven.

Je leeft niet alleen mee met het bedrijf, je krijgt ongemerkt ook een stukje ongewone geschiedenis mee. Een stukje fascinerende geschiedenis ook. Soms verbijsterend, soms komisch, soms ergerlijk, altijd intrigerend. Hans Vervoort toont zich hier een rasschrijver die zijn subjectieve verhaal toch met een zekere afstand weet te vertellen op een manier die je als lezer steeds op het puntje van je stoel houdt. Een fenomenale prestatie.

 

 

 

inleiding...

 

terug naar de startpagina van moors magazine