met de tafelberg op de achtergrond...

vermommingsactie van de natuur...

een veldje paradijsvogelbloemen...

exotische bloemen...

paradijsbloem en tafelberg...

details...