"zurückbleiben bitte..."

de s-bahn

stationsreclame

condoomreclame

onder het spoor van de s-bahn vind je heel vaak winkeltjes

soms moet je enorme gangen door van het ene perron naar het andere...

moderne u-bahningang

luchtgat in een oud u-bahnstationnetje

u-bahn

station messe nord