bij kaap de goede hoop...

en spring!...

spring...

dank u, dank u...