tekening van dedini

natuurlijk dijkwater

de aquaductvariant

de bevervariant

ik doe achttienhonderd uur taakstraf in plaats van de gevangenis