not as cold as it sounds...

een waargebeurd verhaal...

violet vanderplatz, een van de hoofdrolspelers...

de detective op pad...

charles leest het verhaal van loeb en co...
leopold en loeb...

© Daniel Clowes