op een ochtend, zonder dat hij iets kwaads had gedaan, werd hij zomaar gearresteerd...

een rechtbank in een achterbuurt...

alleen u mag binnenkomen...

de rechtszaal...

© Kafka, Mairowitz, Montellier